Søk på nettsiden

Sak: 15-075 Klage vedrørende fakturering – Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt uenighet om forbruk og fakturering. Klager avviste krav og hevdet nettselskapet hadde oppgitt feil målerstand i mottatte måleravlesningskort og at han var fakturert på feil grunnlag. Eidsiva Nett AS viste til at de ikke hadde mottatt måleravlesninger fra klager de siste par år og at forbruket derfor var blitt stipulert. Nemnda kunne ikke se at det var påvist feil i faktureringen og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om forbruk og fakturering.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 5-2.

Målerstander:

01.05.15 – Beregnet stand 246 439 kWh

11.05.15 – Elverket leste av 246 988 kWh

Historikk:

11.05.15 – Installert fjernavlesningsmåler

06.06.15 – Faktura nr 1005209824 for perioden 01.05.15 til 01.06.15 pålydende kr 1 162,92.?

Krav: Klager avviser krav.

Partenes anførsler:

Klager hevder nettselskapet har oppgitt feil målerstand i mottatte måleravlesningskort og at han er fakturert på feil grunnlag. Klager hevder dette har pågått siden 2013.

Klager avviser å sende inn avlesning med mindre han får dekket sine påståtte kostnader ved å gjøre det, tallfestet til kr 1 540,53 per avlesning.

Klager hevder den beregnede stand per 01.05.15 på 246 439 kWh ikke stemmer med egen avlesning og avviser krav i faktura datert 06.06.15 pålydende kr 1 162,92.

Eidsiva Nett AS viser til at de ikke har mottatt måleravlesninger fra klager de siste par år. Forbruket er derfor blitt stipulert i henhold til standard forbruksprofil og fakturert tilsvarende.

Det ble installert fjernavlesningsmåler 11.05.15 og gammel måler ble avlest av nettselskapet.

Eidsiva Nett har ikke fått aksept for siste faktura datert 06.06.15 basert på reell avlesning 11.05.15 idet klager avviser målerstand per 01.05.15 som han påstår ikke stemmer med hans egen avlesning.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om forbruk og fakturering.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, kan ikke nemnda se at det er påvist feil i faktureringen. Nemnda har heller ikke noe å bemerke til Eidsiva Netts saksbehandling overfor klager.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 26. oktober 2015

Frode Støle, leder
Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?