Søk på nettsiden

Sak: 15-141 Klage vedrørende etterfakturering for forbruk i fritidsbolig – Sunnfjord Energi AS

Saken gjaldt etterfakturering som følge av at målerstanden ble redusert av energiselskapet. Klager avviste etterfakturert krav og viste til at selskapet ikke tok kontakt med henne da de reduserte målerstanden. Klager hevdet god tro. Selskapet viste til at utgangspunktet for at målerstanden ble redusert var at innlevert målerstand fra klager ble ansett for å være urimelig høy sammenlignet med historisk forbruk. Selskapet avviste god tro hos klager da de mente at klager burde ha tatt kontakt med selskapet om målerstand og avregninger, da klager bare mottok giroer med beløp til gode. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk:

I 2013 er forbruket stipulert. I de foregående år er forbruket avlest av klager minst 1 gang pr år.

01.01.14: Målerstand kundeavlest - 88 069 kWh. Rettet av nettselskapet til 68 069 kWh

03.11.14: Målerstand kundeavlest - 100 555 kWh. Forbruk 28 815 kWh

I mellomliggende periode er forbruket stipulert.

11.11.14 – Utstedt faktura for 28 815 kWh pålydende kr. 22.821,98,- for periode 01.09.14 – 01.11.14.

17.02.15 – Målerbytte. Gammel måler er kontrollert og funnet i orden.

Årsforbruk:

2009 – 13 693 kWh

2010 – 13 820 kWh

2011 – 15 621 kWh

2012 – 12 442 kWh

2013 – 4 417 kWh

2014 – 38 413 kWh

Krav: Klager avviser krav om fakturert forbruk på kr. 22.821,98,-

Klager viser til at hun sendte inn målerstand på 88 069 kWh per telefon den 01.01.14 og fikk kvittering på at dette var i orden. Klager reagerte ikke på senere avregninger med tilgodebeløp og var i god tro om at alt var i orden.

Klager mottok regning på kr 22.821,98,- i november 2014 og kontaktet selskapet. Klager fikk da opplyst at selskapet hadde redusert målerstanden fra 01.01.14 med 20 000 kWh. Klager viser til at nettselskapet ikke tok kontakt med henne da de reduserte målerstanden og klager påberoper seg god tro.

Klager avviser krav på kr. 22.821,98,-.

Sunnfjord Energi AS viser til at utgangspunktet var en målerstand innlevert av klager 01.01.14 som selskapet endret idet de mente den var urimelig høy sammenlignet med historisk forbruk. De mente kunden hadde gjort en feilregistrering.

SEN kan ikke dokumentere at de tok kontakt med kunden etter måleravlesningen 01.01.14, men de mener kunden burde tatt kontakt med dem om målerstand og avregninger var feil, spesielt med tanke på at kunden i 2014 bare fikk giroer med beløp til gode frem til november 2014.

SEN hevder at kravet er basert på reell målerstand pr. 03.11.14 og fastholder sitt krav. SEN tilbyr avdragsvis nedbetaling og at rentebeløpet ettergis.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder etterfakturering for forbruk i fritidsbolig.

I henhold til Standard Netteleieatale § 6-5 Avregningsfeil, kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Nemnda mener at kontrollavlesning burde ha vært gjort før innsendt målerstand ble redusert med 20?000 kWh. ?Nemnda mener det var uheldig at Sunnfjord Energi AS ikke tok kontakt da de rettet målerstanden.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager betale for forbruket.

Nemnda mener klager ikke kan påberope seg god tro i dette tilfellet og viser også til søylediagrammene i fakturaene, noe som indikerer at klager burde sjekket fakturaspesifikasjonene, samt at klager burde ha reagert på å få stadige tilgodebeløp, og dermed tatt kontakt med selskapet om dette.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 26. oktober 2015

Frode Støle, leder
Tina Jaasund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?