Søk på nettsiden

Vedtak

Nemndas avgjørelse skal begrunnes. Den er ikke rettslig bindende for partene. Det skal det fremgå av avgjørelsen om den er enstemmig og opplyses om partstilhørigheten til medlem som utgjør mindretallet. Mindretallets syn skal også begrunnes. Partene skal informeres skriftlig eller på varig medium om resultatet og begrunnelsen. Avgjørelsen skal være godkjent av nemndas medlemmer før utsendelse til partene. Dersom klager får helt eller delvis medhold skal innklagede gi en begrunnet tilbakemelding til sekretariatet og klager innen 30 dager dersom uttalelsen ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?