Søk på nettsiden

Sak: 15-232 B – Gjenopptagelse - Klage vedrørende feil ved måler – etterfakturering – NTE Nett AS

Saken gjaldt gjenopptakelse i sak 15-232 behandlet 7. desember 2015 der klager ble gitt delvis medhold ved at stipuleringen baseres på det historiske forbruket fra september til mai de siste tre årene før feilen ble oppdaget. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 7. desember 2015.

Det ble fattet slikt vedtak 07.12.16: Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold, ved at stipuleringen baseres på det historiske forbruket fra september til mai de siste tre årene før feilen ble oppdaget.

Vedtaket ble sendt partene i brev av 11.01.16.

Ved e-poster av 22.03.16 og 22.04.16 har klager bedt om gjenopptagelse.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gjenopptagelse.

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 5.9 der det heter at en sak kan gjenopptas til ny behandling når det opplyses en ny kjensgjerning eller fremskaffes et nytt bevis, som alene eller i forbindelse med det som tidligere er fremført, med overveiende sannsynlighet måtte ha medført en annen avgjørelse.

Ut i fra disse vilkårene, er nemnda kommet frem til at det ikke er grunnlag for gjenopptagelse eller utfyllende begrunnelse. Nemnda opprettholder derfor sitt vedtak av 07.12.15.

Nemnda legger til at en sak som Elklagenemnda har behandlet kan bringes direkte inn for tingretten, jf forbrukerkjøpsloven § 61a fjerde ledd.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda opprettholder sitt vedtak av 7. desember 2015.

Oslo, 25. april 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?