Søk på nettsiden

Sak: 16-001 Klage vedrørende fakturering – krav om tilgodebeløp – NorgesEnergi AS

Saken gjaldt tvist om tilgodebeløp i forbindelse med sluttoppgjør. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at hun fikk et tilbud fra NorgesEnergi AS. Klager viste til fakturaer og kreditnotaer og hevdet at hun hadde et tilgodebeløp. NorgesEnergi AS hevdet at klager selv har valgt å bestille og avslutte avtalen. NorgesEnergi AS opprettholder sitt krav, men har tilbudt klager tre alternative løsninger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder tvist om tilgodebeløp i forbindelse med sluttoppgjør. 

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1-2.

Historikk:

28.10.14 – Avtale om fordelsproduktet strømkonto

02.02.15 – Klager meldte avslutning av fordelsproduktet strømkonto

28.02.15 – Opphør av fordelsproduktet strømkonto

14.06.15 – Kundeforhold med NorgesEnergi avsluttet

Krav: Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 517,48.

Partenes anførsler:

Klager viser til at hennes samboer fikk tilbud av NorgesEnergi om avslag på kr. 100 per anlegg. Da klager ikke mottok noen fakturaer, tok klager kontakt med NorgesEnergi. Det ble opplyst at fakturaene hadde gått inn i en samlekonto. Klager hevder det ble enighet om at det gamle systemet skulle returneres og at det skulle utsendes avregning. Avregning på kr. 983,91 ble betalt 06.02.15. Beløpet ble returnert 10.02.15. Klager sier det fortsatte med samlefaktura.

Klager opplyser at hun avsluttet kundeforholdet den 14.06.15 på grunn av at det var så mye frem og tilbake. Klager viser til fakturaer og kreditnotaer og hevder at hun har et tilgodebeløp på kr. 1 209,94 som skal dekke sluttfaktura.

Klager avviser fakturert krav på kr. 517,48.

NorgesEnergi AS (NE) hevder at klager selv har valgt å bestille og avslutte fordelsproduktet Strømkonto som var aktivt i en kort periode av kundeforholdet. NE viser til at klager har blitt informert muntlig om hvilke fire fakturaer som ble belastet Strømkonto, deriblant tilgodebeløp (kr. 991,84). Strømkonto er blitt gjort opp og avsluttet.

NE viser til at de gjentatte ganger har forsøkt å komme til en enighet med klager ved å fremlegge den totale oversikten.

NE opprettholder sitt krav pålydende kr. 517,48, men har unntaksvis tilbudt klager tre alternative løsninger: For det første at NE annullerer alle fakturaer, og produserer fakturering på nytt uten fordelsproduktet, for å gi en bedre oversikt. For det andre at NE sender en total oversikt med fakturakrav og innbetalinger. For det tredje at NE trekker sitt krav mot at saken trekkes hos Elklagenemnda.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om fakturering.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at tvisten ikke gjelder betalingsplikt for forbrukt strøm, men faktureringsmetoden. Nemnda kan ikke se at det er påvist feil i faktureringen. Nemnda har heller ikke noe å bemerke til innklagedes redegjørelse av saken ovenfor klager. De tre alternative løsningsforslagene fra NE viser at selskapet har vært konstruktive i sin dialog med klager.

Nemnda har med dette kommet frem til at det ikke er sannsynliggjort feil i innklagedes fakturering. Etter nemndas syn var det heller ikke feil av innklagede å sende saken videre til inkassoselskapet.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 25. april 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?