Søk på nettsiden

Sak: 16-185 Klage vedrørende sluttavregning – Istad Nett AS

Saken gjaldt tvist om ansvar for sluttavregning. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at strømavtalen var opprettet i ekssamboerens navn. Klager viste til ekteskapsloven, og hevdet at da hun og ekssamboeren ikke var gift, kan ikke utestående gjeld blir overført til henne. Istad Nett AS viste til standard nettleieavtale § 14, og sa at da de har sett gjennom boforholdet så de seg nødt til å registrere en oppdelingen av de ubetalte fakturaene. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder tvist om ansvar for sluttavregning.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 1 og 14. Ekteskapsloven § 41.

Historikk:

01.08.12 - Kundeforhold opprettet i ekssamboerens navn med Istad Nett AS og Istad Kraft AS

04.04.13 - Kraftleveranseavtale avsluttet - Kraftleverandørbytte

04.07.14 - Kundeforhold med ny kraftleverandør oppsagt. Kundeforhold mottar leveringsplikt      fra Istad Nett AS.

13.06.16 - Sluttavregning utstedt.

Krav: Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 11 770,17.

Partenes anførsler:

Klager viser til at strømavtalen var opprettet i ekssamboerens navn. Da ekssamboeren flyttet ut, ble klager boende i leiligheten. Klagers far ble satt opp som ny nettkunde. Klager reagerer på at hun har mottatt sluttavregning fra Istad Nett da hun ikke har hatt noe kundeforhold med nettselskapet. Istad Nett har delt sluttavregningen i like store deler mellom klager og ekssamboeren.

Klager viser til ekteskapsloven § 41 og hevder at da hun og ekssamboeren ikke er gift, kan ikke utestående gjeld overføres til henne. Klager viser til standard nettleieavtale § 1 og påpeker at kundeforholdet er opprettet med ekssamboeren.

Klager sier at hun har fått opplyst av Istad Nett at dersom nytt kundeforhold ble opprettet av noen andre enn henne, så vil gjelden ikke bli overført til henne.

Klager sier at hun har stått for det meste at utgiftene i samboerskapet og mener det er urimelig og urettferdig at hun skal stå for enda mer. Klager avviser fakturert krav.

Istad Nett AS viser til at klager har bodd i leiligheten i hele perioden, og mener derfor at klager har opparbeidet gjeld sammen med ekssamboeren. Hvilken fordeling av utgifter klager og ekssamboeren har blitt enige om seg imellom, mener Istad Nett ikke har noe med dem å gjøre.

Istad Nett viser til standard nettleieavtale § 14, og sier at da de har sett gjennom boforholdet ser de seg nødt til å registrere en oppdelingen av de ubetalte fakturaene. Istad Nett hevder at så lenge klager og ekssamboeren har bodd sammen og begge dermed har brukt strømmen, hefter de også sammen for gjelden.

Istad Nett opprettholder fakturert krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om ansvar for sluttavregning, herunder om klager hefter for tidligere samboers gjeld.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det er klagers tidligere samboer som stod oppført som kunde hos innklagede. Klager var ikke part i avtalen. Innklagede har delt opp sluttavregningen mellom klager og tidligere samboer.

I henhold til Standard nettleieavtale § 1 inngås nettleieavtalen mellom nettselskapet og kunden som bruker av nettjenester. Kunden er den som har inngått avtale med nettselskapet. Andre er ikke part i avtalen. For at en tredjeperson skal bli ansvarlig, må vedkommende samtykke i avtalevilkåret eller ansvar må følge av lov. Ekteskapsloven § 41 gir en særskilt hjemmel for at ektefeller i visse sammenhenger kan inngå avtaler som blir bindende også for den andre ektefellen. Det er i Elklagenemndas praksis lagt til grunn at denne bestemmelsen også omfatter det å tegne nettleie- eller kraftleveringsavtale om strøm til felles bolig, samt pådratt gjeld etter slike avtaler. Det gjelder imidlertid ingen tilsvarende lovregel for ugifte samboere. Etter nemndas syn kan ikke ekteskapsloven § 41 anvendes analogisk for samboere. Dette er også tidligere lagt til grunn i nemndas praksis, jf. eksempelvis Elklagenemndas sak 07-77 (ELKN-2007-77) og sak 15-217 (ELKN-2015-217).

Innklagede har begrunnet oppdelingen av sluttavregningen i Standard Nettleieavtale § 14. Denne bestemmelsen regulerer adgangen til å overdra nettleieavtalen til en annen i samme husstand, hvilket ikke har skjedd i denne saken. Istad Netts kunde – klagers ekssamboer – flyttet ut og hans kundeforhold ble avsluttet, hvorpå ny nettleieavtale ble tegnet av klagers far, som ikke tilhørte samme husstand som henne.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold.

Oslo, 19. september 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?