Søk på nettsiden

Sak: 16-247 Klage vedrørende fakturering – Tinn Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager mente at hun ikke kan ha hatt et stort strømforbruk og hevdet at det må ha vært noe galt med måleren. Tinn Energi Nett AS viste til at måleren var kontrollert ved to anledninger. Tinn Energi Nett AS hevdet at måleren var korrekt og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 5-3, 6-3 og 6-5.

Historikk:

17.12.15 – Målerbytte etter utvidelse av el-anlegg.

01.04.16 – Målerbytte.

15.04.16 – Kontroll av måleren. Ingen feil ble funnet.

25.05.16 – Utvidet kontroll av måleren. Ingen feil ble funnet. 

Krav: Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 12 328,95.

Partenes anførsler:

Klager viser til at måleren ble byttet den 17.12.15 etter rehabilitering og utvidelse av bygningsmassen til huset. Klager sier at huset ble satt opp av godkjent firma og håndverkere. Det ble koblet nytt sikringsskap slik at gamle kurser fra den gamle delen av huset kom inn i nytt skap.

Klager reagerte på at den første fakturaen fra nettselskapet var så høy for de to første månedene. Klager henvendte seg derfor til elektrikerfirma. Klager viser til regnestykket fra elektrikerfirmaet, og peker på at beregningen av fakturert forbruk tilsvarer et års forbruk.

Klager viser til at hun har varmekabler på vaskerom og bad, vedfyring, 2 panelovner, samt 30-40 cm isolasjon i vegger og tak, samt kledd tømmerkjerne utvending og innvending i gamle del av huset. Klager viser til at alt er forskriftsmessig riktig og godkjent. Klager sier at hun bor alene og er ikke mye hjemme. Klager mener at hun ikke kan ha hatt et stort strømforbruk og hevder at det må ha vært noe galt med måleren.

Klager viser til at nettselskapet byttet måler den 01.04.16 og sendte den til kontroll. Klager påpeker at etter dette målerbyttet viser måleren et helt normalt forbruk. Klager avviser fakturert krav.

Tinn Energi Nett AS (TEN) viser til at det omtvistede forbruket er for perioden 17.12.15 til 01.04.16. TEN viser til at måleren ble tatt ned for kontroll den 01.04.16 da det ble registrert et høyt forbruk over relativt kort tid. Måleren ble først kontrollert av MeterTech AS og funnet i orden av. Deretter ble måleren sendt til en utvidet kontroll, der måleren også ble funnet i orden.

TEN sier at leveringspunktet til klager har en kapasitet dimensjonert for det målte forbruket, men nettselskapet har ikke oversikt over hva klager har hatt tilkoblet i måleperioden.

TEN viser til standardavtalen og sier at de har vist forståelse for klagen ved at de to ganger har sendt måleren til kontroll. TEN hevder at måleren er korrekt og opprettholder sitt krav.

 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder fakturert forbruk.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det ikke var en feil som kan tilskrives nettselskapet. Nemnda vurderer derfor ikke om klager var i aktsom god tro.

Klager har anført at det må ha vært feil med måleren og at denne ikke kan gi uttrykk for korrekte verdier. Etter nemndas syn viser de foretatte kontrollene av måleren at måleren har fungert i samsvar med forskriftskravene til elektrisitetsmålere. Tinn Energi Nett AS har i sine supplerende merknader av 08.12.16 dokumentert at målerstanden var 0 ved installasjon av måleren den 17.12.15. Klager har ikke bestridt dette.

Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om hun likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemnda er enig med klager i at det målte forbruket er svært høyt. Det er imidlertid mulig å bruke så mye strøm i klagers installasjon i den aktuelle perioden. Ettersom klagers måler er funnet i orden i to tredjepartskontroller og det er dokumentert at måleren hadde målerstand 0 kWh da den ble satt opp, har nemnda blitt stående ved at det mest sannsynlige er at strømmen er brukt.

I henhold til avtalebestemmelsene skal klager da betale for forbruket.

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 

VEDTAK

Nemnda anbefaler ikke at klager gis medhold.

Oslo, 12. desember 2016

Frode Støle, leder
Tina Jåsund Løland, Forbrukerrådet
Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet
Lars Lima, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

 

 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?