Søk på nettsiden

Sak: 07-173 Klage vedrørende krav for flytting av bardun i forbindelse med gravearbeid – Hammerfest Energi Nett AS

Saken gjaldt spørsmål om kostnader i forbindelse med flytting av bardun.

Klager stilte seg uforstående til at han måtte betale for fjerning og forsterkning av bardun til lysmast som ble reist lenge etter at vann- og kloakknett til huset ble bygget. Klager viste til at det ble påpekt av huseier da masten ble reist at den ble satt opp altfor nært boligens vann- og kloakksystem. Innklagede viste til at omlegging av bardunfestet ble bestilt av klagers innleide entreprenør som fikk informasjon om at kostnadene dette medførte ville bli fakturert. Innklagede viste til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10.

I Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 heter det blant annet at nettselskapet normalt utfører arbeidet med flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett for rekvirentens regning. Nemnda forutsatte at bardunen i sin tid ble satt opp i henhold til gjeldende regelverk. Ut i fra dette la nemnda § 3-10 til grunn og klager måtte selv bekoste flytting. Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 10. mars 2008

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?