Søk på nettsiden

Sak: 07-187 Klage vedrørende faktura for prosjekteringskostnad – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt uenighet om posten prosjekteringskostnad i faktura for flytting av strøminntak.

Klager bestilte flytting av strøminntaket på yttervegg i forbindelse med oppussing og ny panel på huset. Han mente det ikke burde kreves prosjekteringskostnad på 1 time med kr 1.000,- i tillegg til 4 timer for 2 montører. Arbeidet tok 25 minutter. Innklagede viste til at prosjekteringskostnad skulle dekke saksbehandling i forbindelse med henvendelse fra kunde, opprettelse av arbeidsordre, koordinering av montørlag, mottak av fullført arbeidsordre og fakturering. Innklagede viste til at kjøring utgjorde ca 50 minutter hver vei.

Nemnda viste til NVEs forskrift 302 Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, § 17-5, 6. avsnitt, hvor det går fram at anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Ut i fra dette la nemnda til grunn at det var adgang til å fakturere prosjekteringskostnader. Størrelsen på posten prosjekteringskostnad kunne ikke nemnda se at det var noe å bemerke til.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 14. april 2008

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?