Søk på nettsiden

Sak: 07-175 Klage vedrørende gebyr for brutt avtale - Vitel AS (Sea Norge AS)

Forbrukeren har ved avtaler som inngås ved fjernsalg eller som inngås utenfor fast utsalgssted rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter at opplysninger om angreretten i henhold til angrerettloven er meddelt på lovbestemt måte. Dersom opplysningene er mangelfulle, utvides angrefristen til tre måneder.

Klager avviste krav på kr 590,- for brudd på avtale og viste til at selger ikke opplyste at det var bindingstid og forskudd da han på et kjøpesenter undertegnet kontrakt om strømleveranse den 20.11.06. Det ble heller ikke opplyst om angrefrist eller gebyr. Klager hevdet at han hadde spurt om dette og fått til svar at det kunne han glemme. Dette var grunnen til at han tegnet kontrakt. Klager mottok angrerettskjema ved kontraktsinngåelse. Klager har senere fått opplyst fra Forbrukerombudet at angrerettskjemaet ikke var tilstrekkelig fylt ut.

Innklagede hevdet at klager signerte på kontrakten om at han mottok angreskjema ved avtaleinngåelsen. Innklagede viste til at kontrakten inneholdt bestemmelser om bindingstid og brudd på denne. Innklagede hevdet at 14 dagers angrefrist gjaldt i denne saken.

I denne saken la nemnda til grunn at angrerettslovens bestemmelser om angrefrist på tre måneder gjaldt. Nemnda la videre til grunn at klager ikke hadde benyttet seg av angreretten innen tremånedersfristen. Kunden hadde i stedet benyttet seg av retten til å skifte leverandør. Nemnda la til grunn at innklagede ikke fikk beskjed om leverandørskiftet før angrefristen var overskredet. Klager måtte derfor betale det avtalefestede gebyr for brudd på avtalen. Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 19. mai 2008

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?