Søk på nettsiden

Sak: 06-175 Klage vedrørende faktura

Saken gjaldt avtaleforhold.

Klager hevdet han ikke hadde avtale med innklagede om leveranse av strøm til sin leilighet. Klager hadde en annen leverandør. Kundeforholdet det var referert til var mellom innklagede og tidligere eier.

Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere angående tvister som springer ut av kontraktsforhold mellom energiselskap og abonnent. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at det ikke forelå noen kraftleveringskontrakt mellom innklagede og klager. Nemnda kunne da ikke behandle saken. 

Saken ble avvist. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 12. mars 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?