Søk på nettsiden

Sak: 07-06 Klage vedrørende avtale

Saken gjaldt om fastprisavtalene på 54,03 øre/kWh skal gjelde fram til 01.12.06 eller til 29.01.07.

Klager krevde fastpris på 54,03 øre/kWh fram til 01.12.06 og deretter spotpris til opphør, mens innklagede mente klager skulle betale fastpris til 29.01.07 og deretter spotpris. Klager krevde videre dekning av utgifter til rekommandert brevporto, erstatning for ubehageligheter samt kr 1.000 for utgifter til advokathjelp. Innklagede mente det var urimelig at klager skulle trekke fra sine kostnader på strømregningene da de allerede hadde trukket for kontraktsbruddet og hatt en del kostnader ved det, samt at inkasso var trukket.

Slik denne saken var belyst og dokumentert, fant nemnda sannsynliggjort at partene avtalte at fastprisavtalene skulle gjelde til og med 29.01.07, og at spotpris deretter skulle gjelde frem til opphør av avtalene.  Klagerne skulle således avregnes i henhold til dette.

Nemnda kunne ikke se at det var grunnlag for at klager kunne innrømmes dekning av utgifter til eget arbeid og advokatbistand eller erstatning for tort og svie.

Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 8. oktober 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?