Søk på nettsiden

Sak: 07-48 Klage vedrørende opphørsregning ved flytting

Spørsmål om en fastprisavtale opphørte ved flytting.

Klager fikk et krav på 7-8.000 kroner for å bryte sin treårs fastprisavtale da hun flyttet fra sin bolig til sine foreldre som allerede hadde avtale på sitt anlegg. Klager påberopte seg Standard Kraftleveringsavtale § 5-1, 2. ledd og tilbakeviste kravet for brudd på fastprisavtalen. Innklagede viste til egne kraftleveringsbestemmelser som gikk foran generelle betingelser. I henhold til innklagedes kraftleveringsbestemmelser kan ikke en fastprisavtale sies opp selv om kunden flytter. Fastprisavtaler er uoppsigelige i kontraktsperioden. Innklagede hadde fakturert kunden for brudd på fastprisavtalen.

Nemnda la til grunn innklagedes særbestemmelse om at fastprisavtaler var uoppsigelige i leveringsperioden. Da klager flyttet, førte det til brudd på fastprisavtalen da den ikke ble overført til det nye anlegget. Kunden måtte da betale innklagedes tap ved at avtalen ikke ble fullført.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 11. juni 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?