Søk på nettsiden

Sak: 07-67 Klage vedrørende fastprisavtale

Saken gjaldt tegning av fastprisavtale på Internet og uenighet om hva som sto på websiden som gjeldende fastpris på tegningstidspunktet.

Klager påsto at det på innklagedes webside sto at fastprisen var 60 øre og han tegnet avtale om dette 27.08.06. Klager viste til den elektroniske bestillingen og anførte at innklagede ikke kunne sende feltene tomme om fastprisen på tegningsdatoen. Innklagede påsto at kunden bestilte fastpris 55,992 øre pluss mva, dvs. 69,99 øre med utløp 30.09.08. Innklagede påsto at denne prisen sto på deres webside og at klager bekreftet dette tilbudet.

Slik denne saken var belyst fant nemnda at det ikke var tvil om at det forelå en avtale mellom partene, og nemnda la dette til grunn for behandlingen. Med hensyn til hva som ble avtalt fant nemnda etter en helhetsvurdering at innklagedes redegjørelser og dokumentasjon på innholdet i avtalen, mest sannsynlig stemte med det som var tilbudt på innklagedes hjemmeside på tegningstidspunktet.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 3. desember 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?