Søk på nettsiden

Sak: 07-77 Klage vedrørende tegning av strømabonnement

Spørsmål om den ene beboer heftet for den andre beboers opparbeidede gjeld.

Klagerne påsto at de ikke var samboere og at innklagede ikke hadde rett til å holde dem solidarisk ansvarlig for ubetalt regning. Han krevde å få tegne nytt abonnement uavhengig av hennes gjeld. Innklagede hevdet gjelden var opparbeidet sammen og at de heftet for den sammen. Innklagede ville ikke gi klager nytt abonnement før hennes gjeld var gjort opp.

I henhold til Standard nettleieavtale § 1 inngås nettleieavtalen mellom nettselskapet og bruker. Bruker er den som har inngått avtale med nettselskapet. Andre er ikke part i avtalen. Unntak fra dette gjelder for ektefeller, der den ene ektefelles avtale om strøm til felles bolig, binder den annen, jf ekteskapsloven § 41. Tilsvarende unntak gjelder ikke for samboere eller andre som deler bolig.

Klager hadde selv ikke inngått avtale med innklagede, og var ikke gift med den som hadde inngått avtalen. Han var følgelig ikke bundet av avtalen og var heller ikke ansvarlig for ubetalte regninger overfor innklagede. Innklagede kunne etter dette ikke kreve at klager betalte gjelden før han fikk opprette nytt abonnement.

Nemnda anbefalte etter dette at klager får tegne nytt abonnement uavhengig av den andres gjeld. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 11. juni 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?