Søk på nettsiden

Sak: 07-81 Klage vedrørende fastprisavtaler – krav om utvidet angrerett

Saken gjaldt spørsmål om utvidet angrefrist.

Klager påberopte seg angrefristens regler og krevde å bli løst fra avtalen uten kostnader. Klager viste til artikkel hvor det gikk frem at det ikke var tilstrekkelig å vise til angrerettskjemaet på hjemmesiden, jamfør Angrerettloven §§ 7 og 10 og at skjemaet skulle være utfylt av selger og det skulle legges ved avtalen.Innklagede viste til at det ved bestilling på Internet var link til angrerettskjemaet og at de sendte bekreftelse til klager hvor det også ble vist til hjemmesiden for eventuell bruk av angrerettskjema. Innklagede viste også til Standard Kraftleveringsavtale § 1-5 og nevnte artikkel og hevdet de hadde oppfylt sin opplysningsplikt som gir kunden maksimalt tre måneders angrerett når opplysning om angrerett er gitt. Innklagede krevde et uttredelsesgebyr med ca kr 5.300,-.

Slik denne saken var opplyst fant nemnda det godtgjort og la til grunn at klager fikk opplysning om angrerett. Selv om klager ikke mottok angrerettskjema, var opplysning gitt og angrefristen er da tre måneder i henhold til § 18 i angrerettloven.

Nemnda fant ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 11. juni 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?