Søk på nettsiden

Sak: 07-94 Klage vedrørende endring av strømleveringsavtale

Oppsigelse av tidsavgrensede fastprisavtaler.

Klager bandt prisen til 48,7 øre/kWh i en treårs fastprisavtale høsten 2006. I ettertid følte klager seg lurt ut i fra at prisene sank og ville ut av avtalen. Klager ville gjerne betale litt for å få bli løst fra fastprisavtalen, men ikke i nærheten av det innklagede krevde. Innklagedeviste til at en fastpriskontrakt var bindende. Brudd på fastprisavtalen medførte et gebyr på kr 100,- per måned i resten av avtaleperioden som i dette tilfellet beløp seg til kr 2.900,-. Innklagede hadde i henhold til avtalen med kunden handlet kraft for treårsperioden.

Dersom kunden ønsket å si opp en tidsavgrenset fastprisavtale, måtte han dekke kraftleverandørens direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke ble fullført, jamfør Standard Kraftleveringsavtale § 5-1. Ut i fra dette la nemnda til grunna at klager måtte betale for brudd på fastprisavtalen.

Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 3. september 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?