Søk på nettsiden

Sak: 07-96 Klage vedrørende strømavtale

Saken gjaldt tvist om det var inngått gyldig fastprisavtale.

Det var påstand mot påstand om sendt/mottatt e-post vedrørende inngåelse av fastprisavtale over telefon. Klager tegnet treårs fastprisavtaler for bolig og hytte og angret skriftlig fordi han likevel fortsatt ville beholde tidligere produkt begge steder. To måneder senere fikk han regning og oppdaget at boligen hadde fastprisavtale mens hytta hadde variabel pris. Klager hevdet at gyldig fastprisavtale skulle være bekreftet av kunde og at det ikke var inngått ny bekreftet avtale. Klager protesterte også på at kravet var gått til inkasso i og med at det var omstridt.

Innklagede hadde mottatt angreskjemaet gjeldende for både bolig og hytte. Deretter var fastprisavtale for hytte frafalt mens fastprisavtale for bolig var inngått på nytt med korrigert, redusert prissats. Bekreftelse ble sendt klager på e-post. Innklagede hevdet at den muntlige avtalen ble skriftlig bekreftet og at avtalen var gyldig. Innklagede hevdet at det ikke var tvil om at kravet var rettmessig og hadde sendt det til inkasso.

Slik denne saken var belyst og dokumentert, fant nemnda at innklagedes syn på saken var det mest sannsynlige. Nemnda viste til e-posten av 20.11.06. Det var ikke bestridt at denne var sendt og mottatt. Det hadde etter nemndas vurdering formodningen mot seg at innklagede skulle ha kommet med en slik detaljert og tilpasset bekreftelse uten at en slik ordning var avtalt mellom partene. Nemnda la således til grunn at det forelå en gyldig endringsavtale mellom partene.

Nemnda bemerket i tillegg at det er i strid med god inkassoskikk å sende krav til inkasso så lenge kravet er omstridt. Dette gjelder i særlig grad når saken er sendt inn for klagebehandling.

Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 8. oktober 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?