Søk på nettsiden

Sak: 07-99 Klage vedrørende 3-års avtale

Saken gjaldt fastprisavtale.

Innklagede tilbød fastprisavtale til 48,6 øre/kWh og klager tegnet slik treårs fastprisavtale. Han fikk bare en knapp uke til å bestemme seg om han ville akseptere. Hvis han ikke aksepterte, ville han bli satt på ordinær kraftpris som da var 69,6 øre/kWh. Et halvt år senere annonserte innklagede treårs fastprisavtale til 34,9 øre/kWh. Klager ønsket prisen på sin fastprisavtale endret til 34,9 øre/kWh. Klager mente at dersom innklagede hadde gjort sine kunder oppmerksom på at det minst to ganger per år ville komme nytt tilbud på levering av strøm for en treårs periode, ville de tatt det med ro og avventet situasjonen.

Innklagede viste til at kraftmarkedet og fastprisavtaler er preget av svingninger. Det er markedsutviklingen og salget at det innkjøpte volumet som styrer og fastsetter deres fastprisavtaler. Slik markedet var høsten 2006 kunne ikke innklagede gi kunden lang svarfrist fordi sannsynligheten for at deres innkjøpspris ville bli høyere enn tilbudsprisen var stor. Innklagede avventet tilbudsutsendelsen høsten 2006 fordi de ønsket å treffe et godt tidspunkt for avtaleprisen slik situasjonen var da. Innklagede har alltid tilbudt flere fastprisavtaler hvert år.

Inngåtte avtaler er bindende. At en avtale viser seg gunstig eller ugunstig for den ene part, vil i seg selv ikke gi den ene part rett til å gå fra avtalen. Tilbudet fra innklagede ble gitt ut fra daværende forventinger om utviklingen i kraftmarkedet. Det var ingen opplysninger i saken som skulle tilsi at tilbudet ikke reflekterte innklagedes beste skjønn på dette tidspunkt.

Etter nemndas vurdering var fastprisavtalen klager inngikk med innklagede bindende selv om avtalen i dette tilfellet falt ugunstig ut for ham. Nemnda bemerket at det samme ville gjelde dersom strømprisen i ettertid hadde steget.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 8. oktober 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?