Søk på nettsiden

Sak: 07-105 Klage vedrørende etterfakturering av strømforbruk – spørsmål om angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i Angrerettloven. Kunden kan i et slikt tilfelle gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til Angrerettloven og angrerettskjema er mottatt, jf Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. Fristen regnes fra opplysningene er mottatt på foreskreven måte, jf Angrerettloven § 18.

Klager hevdet at forbrukeren har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager etter at strømleveranse tar til og de opplysninger som kreves er mottatt. Klager tilbakeviste påstand om at angrefristen går ut 14 dager etter signert avtale. Innklagede hevdet at klager kan gå fra avtalen innen 14 dager etter bestillingsdato/signert avtale. Innklagede viste til at klager angret etter at fristen var gått ut. Innklagede tilbakeviste påstand om at angrefristen går ut 14 dager etter at strømleveransen begynner.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger la nemnda til grunn at klager mottok angrerettskjema ved inngåelse av strømavtalen den 6. oktober 2006. Fristen for å kunne gå fra avtalen løp således ut den 20.oktober 2006. Klager sa ikke opp avtalen innen denne dato og kunne følgelig ikke lenger påberope seg angreretten.

Nemnda bemerket i tillegg at det var i strid med god inkassoskikk å sende krav til inkasso så lenge kravet var omstridt.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 3. desember 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?