Søk på nettsiden

Sak: 07-107 Klage vedrørende kundeforhold

Saken gjaldt om ektefelle hefter for en kraftleveringsavtale den andre ektefellen inngikk på separasjonstidspunktet.

Ved separasjon 2. september 2005 førte kona nettleieavtalen fra seg og over til mannens (klagers) navn. Melding gikk videre til innklagede kraftleverandør. Pga en feil i innklagedes datasystemer, ble ikke anlegget fakturert for forbruk for perioden juni 2005 til februar 2007. Klager returnerte fakturaene og hevdet han ikke var deres kunde. Klager la til at det ikke var oppgitt noen hjemmel for at ektefeller hefter for hverandre i de tilfeller der de ikke lever sammen. Klager forholdt seg til netteiers fakturaer i perioden og påberopte seg aktsom god tro.

Innklagede viste til at de fikk melding om navneendring på abonnementet i september 2005. Det ble ikke foretatt opphør og ny oppstart, og kundeforholdet fortsatte uavbrutt med nytt navn. Grunnet feil i innklagedes datasystemer ved navneendringen ble ikke klager fakturert for sitt forbruk fra juni 2005. Innklagede viste til bestemmelsene i Ekteskapsloven og hevdet at ektefeller hefter for hverandre. Innklagede hevdet at kunden hadde fått levert strøm fra dem og måtte betale for sitt forbruk, men at han kunne velge om han ville betale for forbruket til innklagede kraftleverandør eller til sin netteier.

Nemnda viste til Ekteskapsloven § 41 om rett til å inngå avtaler på vegne av begge ektefeller. Slik denne saken var belyst la nemnda til grunn at klager, i henhold til Ekteskapsloven, var bundet av avtalen kona gjorde i den perioden ektefellene bodde sammen og han måtte betale for kraftforbruk i denne perioden. Nemnda la videre til grunn at klager ikke selv hadde noen selvstendig avtale med innklagede. Etter samlivsbruddet var da ikke klager bundet av noen avtale om kraftlevering med innklagede.

Nemnda anbefalte at klager kun betalte for kraftleveranse fram til 2. september 2005. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 3. desember 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?