Søk på nettsiden

Sak: 07-124 Klage vedrørende fastprisavtale

Saken gjaldt inngåelse av fastprisavtale.

Klager bestilte fastprisavtale i september 2006. Han ringte og etterlyste avtalen i desember. Fastprisavtalen ble effektuert i slutten av januar 2007. Klager krevde fastprisavtalen annullert fordi han ikke lenger ønsket fastprisavtale siden bestillingen ikke var kommet frem. Klager påsto at de i telefonsamtale i desember ble enige om at han i stedet skulle ha variabel pris. Innklagedeviste til at på grunn av en feilopplysning i bestillingen ble ikke fastprisavtalen effektuert før i januar 2007. Innklagede pekte på at dersom kunden ønsket å si opp fastprisavtalen ville han bli belastet for avtalebrudd.

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg (f.eks. ved bruk av Internett), gjelder bestemmelsene i Angrerettloven. Kunden kan i et slikt tilfelle gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til Angrerettloven og angrerettskjema er mottatt, jf Standard Kraftleveringsavtale § 1-4. Dersom kraftleverandøren ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angreskjemaet, ikke fyller ut skjemaet eller ikke fyller ut skjemaet korrekt, utvides fristen til tre måneder, eller til ett år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

Slik denne saken var opplyst, var det uklart hva som var avtalt mellom partene. Nemnda fant det mest sannsynlig og la til grunn at partene i telefonsamtale 5. desember ble enige om at kunden skulle settes på variabel pris siden fastprisavtalen ikke var effektuert.

Nemnda anbefalte således at klager løses fra fastprisavtalen uten å måtte betale vederlag. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 20. desember 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?