Søk på nettsiden

Sak: 06-134 Klage vedrørende størrelse på anleggsbidrag

Spørsmål om det over telefon var gitt et bindende tilbud på anleggsbidrag.

Klager viste til at han vurderte strømtilknytning for fritidsbolig og tok telefonkontakt med innklagede. I etterfølgende telefonhenvendelse fra innklagede påsto klager at han fikk opplyst anleggsbidragets størrelse til å være kr 15.000,-. Det muntlige tilbudet var så høyt at arbeidet under tvil ble igangsatt. Da tilbudet på kr 27.000,- om tilknytning ble mottatt i posten, var tilknytning allerede foretatt og innvendig arbeid utført av installatør. Klager påsto at pris gitt over telefon var bindende og at innklagede ikke holdt avtalen.

Innklagede viste til at de aldri gir muntlige tilbud mht tilknytning av nye installasjoner. De forholder seg alltid skriftlig i slike saker. Innklagede var ikke kjent med det påståtte muntlige tilbudet, men antok at det kunne ha vært antydet i telefonsamtale hvor stor kostnad det normalt ville være å etablere en forsyning fra bestående nett, kun som en opplysning ut i fra spørsmålsstillingen. Det var forhåndsmelding fra installatør som genererte tilbudet og ferdigmelding fra installatør ble lagt til grunn for aksept.

Slik nemnda så det har innklagede interne retningslinjer som går på at det skal gis skriftlig tilbud basert på forhåndsmelding fra installatør. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynlig og hadde formodningen mot seg at innklagede hadde gitt et bindende tilbud over telefon.

Nemnda fant etter dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 29. januar 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?