Søk på nettsiden

Sak: 07-65 Klage vedrørende flytting av stolper

Spørsmål om kostnadsfri flytting av stolper.

Klager fant det urimelig at han selv måtte bekoste flytting av to stolper, når naboen fikk gratis flytting av samme trasse over sin eiendom. Innklagede viste Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 og til egne retningslinjer. I sistnevnte går det frem at for lavspentanlegg, der det ikke foreligger formelle rettigheter, vil nettselskapet, uten kostnad for bestiller, flytte anlegg som også forsyner andre kunder, når det er mulig og anlegget er til hinder for bygging på eiendommen. Flytting av stikkledning, dvs. anlegg som kun forsyner én kunde, på kundens egen eiendom, skal kunden betale fullt ut uten fradrag.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 heter det blant annet at nettselskapet normalt utfører arbeidet med flytting, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett for rekvirentens regning. Innklagedes egne retningslinjer var lempeligere for kundene enn standardvilkårene mht at kunder får kostnadsfri flytting når de har strekk på sin eiendom som også forsyner andre kunder. For øvrig harmonerer retningslinjene med standardvilkårene generelt og gir ikke kostnadsfri flytting av egen stikkledning på egen eiendom som kun går til eget anlegg, slik som i denne saken. Nemnda la til grunn at det verken i standardvilkårene eller i innklagedes egne retningslinjer var hjemmel for kostnadsfri flytting.

Nemnda fant ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 11. juni 2007

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?