Søk på nettsiden

Sak: 07-172 Klage vedrørende anleggsarbeider - ledningsstrekk – Hafslund Nett AS

Elklagenemnda behandler klager fra forbrukere angående tvister som springer ut av avtaler mellom energiselskap og forbruker om overføring eller levering av elektrisk energi.

Klager krevde rengjøring av tilsølt husvegg og hevdet innklagede var ansvarlig for tilsølingen som skjedde i forbindelse med nedtaking og oppsetting av stolper under anleggsarbeider på naboeiendom. Klager hevdet også at inntaksmasten til hans hus var ødelagt/bøyd i forbindelse med arbeid med jordkabel. Klager hevdet han ble forespeilet at hans strømtilførsel skulle legges i jordkabel, men at dette ikke hadde skjedd. Klager viste til at under skifting av stolper i hans område var nye stolper plassert lenger ut i veien enn de tidligere stolpene var. Dette medførte en trangere passasje for kjøretøyer og fare for at hans husvegg blir skadet av trafikk. 

Innklagede kunne ikke se at klagen var i konflikt med deres avtaleforhold til klager. Innklagede påpekte at klager ikke var noen bestiller eller part vedrørende arbeidet på lavspenningsnettet i området. Innklagede påsto at tilsøling av klagers husvegg skyldtes trafikk og hevdet at det ikke var dokumentert om tilsølingen skyldtes trafikk fra den eksterne entreprenør som arbeidet i området på oppdrag fra innklagede eller annen trafikk. Innklagede mente klager måtte ta dette spørsmål opp med den eller det firma som var skyld i tilsølingen. Innklagede hevdet det ikke var sannsynliggjort at arbeidet på fordelingsnettet var årsaken til at festejern på klagers hus var bøyd. Innklagede viste til at det hadde vært anleggsarbeid i privat regi langs den felles atkomstveien. Innklagede viste også til at det var en annen kunde som bestilte jordkabel. Luftledningen til klagers hus ble opprettholdt fordi det ikke forelå noen skriftlig bestilling på omlegging til jordkabel.

I denne saken la Elklagenemnda til grunn at det ikke forelå noe avtaleforhold mellom klager og innklagede hva gjaldt denne klagen. Nemnda kunne dermed ikke behandle denne saken.

Saken ble avvist fra behandling i nemnda. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 9. juni 2008
 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?