Søk på nettsiden

Sak: 08-71 Klage vedrørende avtaleforhold – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt fakturering av forbrukt strøm.

Klager viste til at i den tiden han bodde i leiligheten fikk han ingen strømregninger, men strøm var påkoblet. Klager syntes strømforbruket var overraskende høyt i den 25 m2 store leiligheten. Klager hadde gjort opp for sitt strømforbruk for den tiden han bodde i leiligheten med til sammen kr 10.708,24 . Innklagede viste til at det var klagers eget forbruk som ble registrert på måleren og at faktureringen var rettmessig. Innklagede opprettholdt sitt krav.

I Standard Nettleieavtale § 2 heter det at dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie. Dersom gyldig kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådet nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt.

Nemnda la i denne saken til grunn at klager hadde bodd i leiligheten og forbrukt strøm på dette anlegget. Nemnda la videre til grunn at klager skulle betale og hadde vært innstilt på å betale for sitt forbruk. Selv om han ikke hadde fått regninger, var ikke kravet om betaling falt bort.

Nemnda fant ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold. Enstemmig uttalelse.

Oslo, 6. oktober 2008
 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?