Søk på nettsiden

Sak: 08-86 Klage vedrørende nettariff - Energi 1 Follo/Røyken as

Saken gjaldt krav om tilbakebetaling av deler av innbetalt nettleie grunnet bruk av uriktig nettariff. Spørsmål om foreldelse.

Klager oppdaget ved en tilfeldighet i 2008 at han sto med feil nettariff. Feilen skrev seg fra 2002 da nye datarutiner ble innarbeidet. Klager mente innklagede hadde forsømt seg med ikke å informere tydelig nok og at endringen i benevnelse på tariffene burde vært opplyst på en bedre måte. Det var kun opplyst noen tall uten benevning og innklagede hadde flyttet om på tariffene uten å melde fra til kunden. Han hadde fått erstatning for tre år, men påberopte seg tilleggsfrist i § 10 i Lov om foreldelse av fordringer og påsto at krav om tilbakebetaling også skulle omfatte perioden 2002 – 2005 og i tillegg renter.

Innklagede hadde kreditert klager med kr 7.234,40 for de tre siste årene. Innklagede mente at foreldelseslovens § 10 ikke gjaldt i denne saken da kunden burde skjønt opplysninger gitt ved kontraktsinngåelse og i informasjonsbrev.

Det var uomtvistet at klager hadde betalt for høy nettleie fra 2002 – 2008 som følge av at innklagede hadde brukt uriktig tariff. Det var videre enighet om at klager hadde rett til tilbakebetaling. Innklagede hadde motsatt seg tilbakebetaling for årene 2002 – 2005 under henvisning til at dette kravet var foreldet.

Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år, jf foreldelsesloven § 2. Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntreffer foreldelse likevel tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap, jf foreldelsesloven § 10.

Nemnda var av den oppfatning at kunden i utgangspunktet måtte kunne stole på at regningene en fikk fra nettselskapet var riktige. Nemnda kunne i dette tilfellet ikke se at klager kunne lastes for ikke å ha oppdaget at nettselskapet benyttet uriktig tariff. Ut i fra dette anbefalte nemnda at klager gis tilbakebetaling også for årene 2002 til 2005. Renter løp først fra 19.07.08 som var 30 dager etter påkrav, jf forsinkelsesrenteloven § 2. Enstemmig uttalelse.
 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?