Søk på nettsiden

Sak: 08-141 Klage vedrørende muntlig feilinformasjon ved avtaleinngåelse – Telinet Energi AS

Saken gjaldt påstått feilinformasjon ved leverandørbytte.

Klager påsto han ble lovet 25% billigere strøm enn det han hadde fra før og at det ble sagt at det var ingenting å tape, han skulle få billig og miljøvennlig strøm til innkjøpspris. Klager var i god tro og undertegnet avtale på en stand. Ved nærmere undersøkelser følte klager seg lurt. Klager påberopte seg Angrerettslovens § 18 og mente han var innenfor tre måneders fristen for angring.

Klager ba primært om å få annullert avtalen uten at han måtte betale ekstra omkostninger for det. Subsidiært ba han om å beholde strømabonnementet, men at han slapp å betale det månedlige gebyret ut avtaleperioden. Klager ble fakturert for brudd på avtale.

Innklagede hadde som svar på klagers anmodning om å bli fristilt avtalen, skrevet at hans avtale ga ham strøm til innkjøpspris med ett års bindingstid. Dersom han brøt denne avtalen, ble han belastet med et gebyr på kr 900,- i tillegg til den strømmen han brukte. Innklagede hadde ikke startet opp leveranse av strøm til klager.

Nemnda la til grunn den forklaring som klager hadde gitt om hva som ble avtalt på tidspunktet for kontraktsinngåelse. Innklagede hadde heller ikke bestridt denne forklaringen. Nemnda viste til Avtalelovens § 33 og anbefalte at inngått kraftleveringsavtale annulleres uten omkostninger for brudd på avtale.

Enstemmig uttalelse.

Oslo, 19. januar 2009
 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?