Søk på nettsiden

Sak: 08-163 Klage vedrørende anleggsbidrag i forbindelse med bytte av fordelingskap i forbindelse med tilknytning av bolig – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt tvist om det var etablert gyldig avtale eller forpliktelse i 1986 som bandt innklagede til å reservere kapasitet i nettet for fremtidige tilknytning uten å ilegge anleggsbidrag.

Klager hevdet at tilknytningen av den utskillbare tomta ble meldt i 1986 og det ble gjort avtale om framtidig tilkobling av tomta med daværende nettselskap i henhold til reguleringsplankartet. Dette ble tatt til følge ved plasseringen av elskapet og nedlegging av trekkrør under veien. Klager hevdet at når innklagede nå hadde fylt opp skapet slik at det ikke var plass for tilkobling av det huset som det var satt av plass til, måtte det være et rimelig krav at innklagede dekket utgiftene til skifte av skap.

Innklagede hevdet at det ikke forelå noen avtale eller forpliktelse som bandt dem til å fravike vanlig praksis vedrørende fastsettelse av anleggsbidrag ved et kundeinitiert utbyggingstiltak i nettet. Innklagede mente at forutsetningene i § 17-5 var oppfylt. Formell tilknytning til nettet skjer etter at installatør har fått godkjent Melding om installasjonsarbeid for det innmeldte huset. Nettselskapet kunne ikke reservere kapasitet i nettet for fremtidige tilknytninger når disse ikke var meldt.

Slik denne saken var opplyst, kunne ikke nemnda se at det var dokumentert slik avtale eller forpliktelse for innklagede/innklagedes forgjenger i 1986 som bandt dem i fremtid til kostnadsfritt å tilknytte nye kunder til nettet. Det var gått mer enn 20 år siden tomt ble regulert. Anleggsbidrag utløses ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder, jamfør Forskrift 302, § 17-5 og Standard Tilknytningsvilkår § 5.

Ut i fra dette fant nemnda ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

Enstemmig uttalelse.

Oslo, 9. mars 2009 

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?