Søk på nettsiden

Sak: 09-43 Klage vedrørende strømavtalen – Telinet Energi AS

Saken gjaldt uenighet om opprettelse av strømavtaler. Innklagede dokumenterte to avtaleinngåelser undertegnet av klagers kone og hevdet de bare hadde mottatt avbestilling på den ene avtalen. Klager vedkjente seg ikke den andre avtalen og krevde alle utgifter refundert. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om opprettelse av strømavtale.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1.

Historikk:
Innklagede har lagt frem to undertegnede avtaleinngåelser, en for bolig og en for hytte, begge datert 19.08.08
19.08.08 Klager angret per e-post for kontraktnummer 963108 som gjelder bolig
Fra medio november står innklagede som klagers leverandør for hytte
09.12.08 Klager mottok feiladressert faktura på strømforbruk på hytte
09.12.08 Klager mottok purrefaktura for hytte
09.02.09 Klager byttet leverandør for hytte


Krav: Klager krever alle utgifter inkludert inkassokrav som er innbetalt, refundert.

Partenes anførsler:

Klager angret avtaleinngåelsen per e-post og i tillegg sendte han inn angreskjemaet og han vedkjenner seg ikke noen strømavtale med innklagede. Klager påstår han ikke hadde noen avtale med innklagede vedrørende hytta. Klager mener at avtalen om strømleveranse til hytta virker fiktiv.

Klager reagerer på at krav fra innklagede først kom i desember på avtale tegnet i august.

Klager hevder hytta ikke har vært i bruk siden november 2008 og at maksimalt strømforbruk fra november 2008 til februar 2009 har vært 30 kWh.

Innklagede har dokumentert to avtaleinngåelser undertegnet av klagers kone, den ene for bolig og den andre for hytte. Innklagede hevder de bare har mottatt avbestilling på den avtalen som gjaldt bolig. Innklagede startet leveranse til klagers hytte i november 2008.

Innklagede har sluttavregnet kunden for faktisk forbruk på hytte og avskrevet gebyr for brudd på bindingstid.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om opprettelse av strømavtale.

Slik denne saken er belyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at det forelå to avtaleinngåelser hvorav den ene som gjaldt bolig ble angret og den andre som gjaldt hytte ikke ble angret. Det forelå således en gyldig avtale om kraftleveranse til hytta. Klager har brukt strøm og han må betale for dette. Nemnda registrerer at innklagede har frafalt øvrige omkostninger.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 15. juni 2009

Leder: Einar Kaspersen                                 
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?