Søk på nettsiden

Sak: 09-24 Klage vedrørende avtaleinngåelse – Telinet Energi AS

Saken gjaldt feil ved inngåelse av kraftleveringsavtale. Klagerne trodde de hadde strømleveranse fra sin kraftleverandør og at det var et samarbeid mellom kraftleverandør og netteier, men de hadde betalt i henhold til leveringsplikt til netteier. De ønsket erstatning fra innklagede pga at leveranse ikke kom i stand. Innklagede viste til at det på klagernes fakturaer står at netteier både er netteier og kraftleverandør og at klagerne ikke hadde mottatt fakturaer fra dem. Nemnda la til grunn at innklagede hadde gjort feil ved avtaleinngåelsen og anbefalte enstemmig at klagerne erstattes differansen mellom den pris som ville vært krevd av innklagede og den pris de hadde betalt til netteier for sitt kraftforbruk i perioden.

Saken gjelder feil ved inngåelse av kraftleveringsavtale.       

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale § 1.

Historikk:
Klager flyttet inn i januar 2008 og bestilte nettleie. Han bestilte kraftavtale online
Klager mottok e-post av 11.02.08 fra innklagede som velkomstbrev
Klager har i ettertid byttet kraftleverandør


Krav: Klager ønsker erstatning fra innklagede pga at leveranse ikke kom i stand.

Partenes anførsler:

Klager trodde i ett år at det var et samarbeid mellom kraftleverandør og netteier og viser til at måleravlesningsskjemaer og regninger kom fra netteier. Klager reagerte på regning fra netteier på kr 3.000,- i januar 2009 og ringte dit. De sa at klager ikke hadde noen kraftleverandør. Klager trodde han hadde strømleveranse fra sin kraftleverandør, men har betalt i henhold til leveringsplikt. Klager viser til at det på et par regninger står med liten skrift ”ventetariff”, men oppfatter ordet som fagspråk og ingen informasjon om at han ikke har noen kraftleverandør. Klager hevder at verken netteier eller kraftleverandør har fortalt at han har betalt kraftpris i henhold til leveringsplikt.

Klager hevder han ikke har mottatt innklagedes påståtte, utsendte måleravlesningsskjema. Klager ba om bevis på at innklagede hadde sendt det, men har ikke mottatt dette. Klager mener innklagede burde ha fulgt ham opp og informert om at de trenger en måleravlesning for å kunne levere strøm og informert om at de ikke hadde startet opp leveranse. Klager påstår at innklagede heller ikke har informert netteier om leverandøravtalen.

Innklagede sendte e-post av 11.02.08 som velkomstbrev til klager med link til angreskjema som eventuelt måtte benyttes innen 14 dager. I brevet tas det forbehold om registrerte opplysninger er komplette og korrekte for at leverandøravtalen går i orden.

Innklagede hadde ikke mottatt måleravlesning av klager og leveransen var ikke effektuert.

Innklagede viser til at det på klagers fakturaer står at netteier både er netteier og kraftleverandør. Innklagede viser videre til at klager ikke har mottatt fakturaer fra dem. Ut i fra dette mener innklagede at klager burde reagert tidligere i forhold til å ta kontakt med dem.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder feil ved inngåelse av kraftleveringsavtale.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at innklagede har gjort feil ved avtaleinngåelsen og at dette har ført til et økonomisk tap for klagerne ved at de har betalt i henhold til leveringsplikt i perioden. Nemnda legger vekt på at innklagede ikke ga melding til netteier om leverandørbyttet. Nemnda anbefaler at klagerne erstattes differansen mellom den pris som ville vært krevd av innklagede og den pris de har betalt til netteier for sitt kraftforbruk i perioden.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klagerne erstattes differansen mellom den pris som ville vært krevd av innklagede og den pris de har betalt til netteier for sitt kraftforbruk i perioden.

Oslo, 15. juni 2009

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, EBL
Jon Aadland, EBL

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen 4 uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?