Søk på nettsiden

Sak: 09-137 Klage vedrørende opprettelse av kundeforhold for leietaker – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt opprettelse av nettleieavtale og kraftleveringsavtale for utleiebolig. Klager hevdet et økonomisk tap og anførte at innklagede hadde forhindret ham i å opprette abonnement for sin leietaker og heller rådet ham til selv å være fakturamottaker og så avkreve leieboer. Innklagede avviste bestilling da det ikke var undertegnet av leietaker og hevdet at det ikke var anledning for klager som eier av boligen å opprette kundeforhold i leietakers navn. Innklagede hevdet at betaling av strøm og nettleie i leieperioden var et privat oppgjør mellom klager og leietaker. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder opprettelse av nettleieavtale og kraftleveringsavtale for utleiebolig. Saken gjelder også høyt forbruk.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 1 og 2.

Historikk:

Utleieboligen var leiet ut fra 01.05.07 - 01.07.08. Resten av året 2008 sto boligen tom.

02.02.09 Bestilling fra klager på vegne av leieboer for utleieperioden.
23.03.09 Brev fra klager med innsigelse mot faktura på kr 16.074,31 for 01.01.08 – 01.01.09.
06.04.09 Brev fra innklagede med avvisning av innsigelse.
01.06.09 Abonnementet ble sagt opp. Innklagede fremskaffet bestilling fra ny leietaker.

Måleravlesninger:

01.01.08 - 431 328 kWh
02.01.09 - 457 493 kWh

Fakturaer:

Dato 11.01.08 kr 2.074,11. Stilet til klager, betalt av leietaker. Termin 1
Dato 16.04.08 kr 1.310,-. Stilet til klager, betalt av leietaker. Termin 2
Dato 03.07.08 kr 1.277,-. Stilet til klager og betalt av klager. A konto
Dato 17.10.08 kr 1.954,50. Stilet til klager og betalt av klager. A konto
Dato 12.01.09 kr 16.074,30. Stilet til klager og betalt av klager. Avregning


Krav: Klager krever refundert kr 16.074,31 pluss tilleggskostnader. Klager bestrider også høyt strømforbruk i 2008.

Partenes anførsler:

Klager hevder innklagede har forhindret ham i å opprette abonnement for sine leietakere.

Klager har betalt fakturaen på kr 16.074,31, men hevder denne ikke er hans utgift. Han påstår at denne samt utgifter til telefonsamtaler, porto, bussreiser og advokat, er hans økonomiske tap på grunn av innklagedes råd om at han selv fortsatt burde være fakturamottaker og selv avkreve leieboer. Klager hevder innklagede rådet ham til dette da han henvendte seg dit for å opprette abonnement på leieboer.

Klager undrer seg over at fakturaen først ble sendt til leieboer, som avviste den, og deretter til klager med ny forfallsdato og varsel om inkasso.

Klager opplyser at han glemte å lese av måleren da leieboer flyttet inn. Han glemte også å be leieboer om å tegne eget strømabonnement.

Innklagede viser til at bestillingsskjemaet gjaldt for perioden 01.01.08 – 01.07.08 for leietaker. Innklagede avviste bestillingen da skjemaet ikke var undertegnet av leietaker. Innklagede hevder det ikke er anledning for klager som eier av boligen å opprette kundeforhold i leietakers navn.

Innklagede presiserer at leietaker for en gitt periode kun har vært fakturamottager og ikke kunde på anlegget. Eventuelle innbetalinger foretatt av leietaker er godskrevet klagers reskontro.

Faktura på kr 16.074,31 for 01.01.08 – 01.01.09 ble sendt til leietaker. Han tok kontakt og orienterte om at han ikke var betalingsansvarlig for fakturaen og heller ikke skulle opprette kundeforhold. Han opplyste samtidig at han hadde betalt fakturaer utstedt i klagers navn. Innklagede sendte så fakturaen til klager.

Innklagede hevder at betaling av strøm og nettleie i leieperioden er et privat oppgjør mellom klager og leietaker.

Innklagede har godtgjort fakturerte forsinkelsesrenter og varselgebyr.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder opprettelse av nettleieavtale på utleiebolig.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 2 skal nettleieavtale inngås skriftlig etter bestilling fra kunden. Klager i denne saken er huseieren. Nemnda legger til grunn at klager ikke kan forplikte en annen ved å bestille nettleieavtale i hans navn uten at hans signatur eller bekreftelse foreligger. Nemnda legger også til grunn at klager i egenskap av eier av anlegget er ansvarlig for strømforbruket overfor innklagede.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 25. januar 2010

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Linette Heiberg, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?