Søk på nettsiden

Sak: 10-109 Klage vedrørende spenning – Krav om erstatning for skade på varmekabler – Energi 1 Follo/Røyken as

Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter spenningsfall/spenningsbortfall. Klager krevde erstatning for skade på varmekabler og påsto at feilspenning hadde ødelagt releene. Innklagede viste til at en lavspenningssikring hadde røket og at årsaken var generell lastøkning. Nemnda la til grunn at innklagede i denne saken ikke hadde godtgjort at årsaken til strømutfallet lå utenfor deres kontroll og anbefalte enstemmig at klager ble gitt erstatning.

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter spenningsfall/spenningsbortfall.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

18.12.09 Spenningsfall
 

Krav: Klager krever sitt økonomiske tap dekket med kr 5.400,-.

Partenes anførsler:

Klager viser til at etter strømbortfallet / spenningsfallet sluttet to varmekabler fra i 2005 umiddelbart å virke. Elektriker konkluderte med at feilspenning hadde ødelagt releene.

Klager påstår årsakssammenheng mellom lav spenning /spenningsbortfall og skade på elektronikken.

Klager tilbakeviser påstand om at kaldt vær og økt strømforbruk ikke ligger innenfor innklagedes kontroll. Klager viser til at det ikke var spesielt kaldt denne dagen og innklagede må ha ansvar for å ha et anlegg som er i takt med utviklingen.

Innklagede viser til at en lavspenningssikring hadde røket. Årsak til sikringsbrudd på lavspenningssiden er generell lastøkning.

Lav spenning skal normalt ikke medføre skader på elektrisk utstyr.

Innklagede mener ekstra kaldt vær og økt strømforbruk var årsaken til at sikringen røk.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder ansvar for økonomisk tap etter spenningsfall/spenningsbortfall.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda legger til grunn at innklagede i denne saken ikke har godtgjort at årsaken til strømutfallet lå utenfor deres kontroll. Nemnda legger videre til grunn at det foreligger årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Nemnda anbefaler at klager gis erstatning med kr 5.400,- for dekning av sitt økonomiske tap.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis erstatning med kr 5.400,- for dekning av sitt økonomiske tap.

Oslo, 16. juni 2010

Leder: Einar Kaspersen
Olav Nyhus, Forbrukerrådet
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?