Søk på nettsiden

Du er her:

Dom i Telinetsaken

Oslo tingrett avsa 5. november dom i sak mellom Telinet Energi AS og Staten ved Barne-, Likestillings-, og Inkluderingsdepartementet. Formelt sett gjaldt saken gyldigheten av et vedtak, hjemlet i Markedsføringsloven, fattet i Markedsrådet 27. januar i år.

Saken var brakt inn av Forbrukerombudet. I vedtaket forbød Markedsrådet Telinet Energi AS å bruke visse vilkår i sin standardkontrakt for levering av produktet ”Spot med prisgaranti”. Vilkårene det er snakk om gjelder primært bestemmelsen om at kunden må betale kr. 900 for brudd p på bindingstiden som var ett år. Telinet ble varslet om ileggelse av et tvangsgebyr på kr. 500 000 dersom de ikke rettet seg etter vedtaket.

Telinet saksøkte staten for å få kjent Markedsrådets vedtak ugyldig, men tapte i Olso tingrett. Dommen er ennå ikke rettskraftig og det er ukjent om Telinet vil anke innen fristens utløp 12. desember.

Mange kunder har henvendt seg til elklagenemnda som vil drøfte situasjonen på sitt møte 6. desember. Videre forløp i saken er avhengig av om Telinet vil klage og eventuelt hvordan Telinet vil forholde seg til kunder som har slike vilkår i sine kontrakter.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?