Søk på nettsiden

Du er her:

Telinet Energi AS anket dom

Telinet Energi AS anket mandag 13. desember 2010 dommen i saken mellom Telinet Energi AS og Staten v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om gyldigheten av Markedsrådets vedtak. Saken var opprinnelig brakt inn for Markedsrådet av Forbrukerombudet. Markedsrådet vedtok å forby Telinet å bruke enkelte vilkår i sin standardkontrakt for levering av produktet ”Spot med prisgaranti”. I hovedsak gjaldt vilkåret bindingstid på ett år med bruddgebyr på kr. 900,-. Telinet saksøkte Staten men tapte i Oslo tingrett 5. november. Telinet har nå valgt å anke dommen inn for lagmannsretten.

Fordi dommen ankes foreligger det ingen rettskraftig dom i saken. Elklagenemnda kommer følgelig ikke til å behandle klager fra kunder vedrørende Telinets krav på bruddgebyr  så lenge saken er oppe for rettsapparatet. Når kunder velger å klage på Telinets vilkår og derved tilkjennegir at kravet er omstridt, kan Telinet etter nemndas oppfatning ikke gå til inkasso på grunn av manglende betaling.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?