Søk på nettsiden

Sak: 10-709 Klage vedrørende sluttavregning – Telinet Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtalevilkår og sluttoppgjør. Etter klagens oppfatning var det inngått en avtale om etterskuddsbetaling og et pristak på 49 øre per kWh. Hun mente innklagede senere endret vilkårene til forskuddsbetaling og et pristak på 59 øre per kWh. Kunden skiftet leverandør, men mente sluttoppgjøret må basere seg på den avtale hun har inngått. Innklagede hevder at prisgarantien falt bort fordi klager skiftet leverandør innen bindingstiden og hevdet klager var imøtekommet ved at de frafalt krav om sluttgebyr slik avtalen ga de rett til. Nemnda kunne ikek se at det var dokumentert at betaling skulle skje forskuddsvis og så heller ikke at det forelå grunner til å fravike det opprinnelige pristaket. Uttalelsen var enstemmig.

Saken gjelder  uenighet vedrørende avtalevilkår og pris per kWh i sluttoppgjør.

Regelverk: Standard kraftleveringsavtale §§ 1-2, 3-1 og 3-3 samt Telinets avtalevilkår.

Historikk:
08.03.10: Klager inngår strømavtale, jf. e-post fra Telinet datert 22.04.10.
16.03.10: Første forskuddsbetaling faktureres klager.
12.07.10: Innklagede tilbyr klager å avslutte avtale uten bruddgebyr.
17.08.10: Sluttavregning utstedes.


Krav: Klager vil i sitt sluttoppgjør betale maksimum 49 øre per kWh eller mindre og vil ikke belastes for renter og purregebyr fra innklagede eller for inkassokostnader og renter fra inkassoselskapet.

Partenes anførsler:

Klager påstår at da hun inngikk avtalen på nettsiden til innklagede var avtalen en fastprisavtale på 49 øre kWh i snitt med ett års bindingstid og etterskuddsbetaling. Klager hevder at da hun etter første forskuddsfakturering sjekket standardavtalen på nettsiden til innklagede, var det tilføyd en tekst om forskuddsbetaling og et pristak på 59 øre per kWh. Da klager ba om å få tilsendt avtalen hun hadde inngått, fikk hun avtalevilkårene, men ikke standardavtalen, med beskjed om at det ikke var mulig fordi den var på nettet og var en txt fil.   Innklagede tilbød kunden å tre ut av avtalen uten å betale bruddgebyr, noe kunden takket ja til, men i sluttavregning var  mesteparten av forbruket lagt til tidsperioden med høyest pris på 58,21 øre per kWh. Klager krever maksimum 49 øre per kWh i sluttoppgjør og at alle ekstra renter og purregebyrer fra innklagede samt inkassokostnader og renter fra inkassoselskapet trekkes.

Innklagede viser til at kunden hadde en avtale med prisgaranti hvor gjennomsnittsprisen ikke skulle overstige 49 øre per kWhi avtaleåret, men at prisgarantien falt bort siden kunden byttet strømleverandør innen bindingstiden. Innklagede mener de har kommet klager i møte så langt de kan ved å stryke bruddgebyret.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om avtalevilkår og sluttoppgjør.

Partene er uenige om avtalens bestemmelser om betaling. Nemnda kan ikke se at det er dokumentert at forskuddsbetaling var avtalt og legger derfor til grunn at en avtale om etterskuddsvis betaling er inngått. Etter avtalen skal gjennomsnittsprisen ikke overstige 49 øre per kWh. Nemnda kan ikke se at denne garantien bortfaller fordi kunden har byttet leverandør innen bindingstiden. Prisgarantien må derfor legges til grunn også ved sluttoppgjøret. Nemnda er også av den oppfatning at kunden i sluttoppgjøret ikke skal belastes for renter, purregebyr og inkassokostnader. Uttalelsen er enstemmig.

Nemnda finner etter dette å anbefale at klager gis medhold.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at kunden gis medhold.

Oslo, 7. mars 2011

Einar Kaspersen, Leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?