Søk på nettsiden

Sak: 10-693 Klage verdrørende jordfeil – Fredrikstad Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet vedrørende jordfeil. Klager hevdet at det måtte foreligge en jordfeil og at problemene oppsto etter at det ble satt opp stolpe med nye kabler inn til huset. Klager avviste at det forelå en feil i eget anlegg. Innklagede avviste at det forelå jordfeil og viste til at det ble foretatt en sjekk av nettstasjon og foretatt spenningskontroll og at alle måleresultater var innenfor kravene om leveringskvalitet. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil i innklagedes nett og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

Saken gjelder uenighet vedrørende jordfeil.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:
September 2008 klager melder om jordfeil.
September 2008 Innklagede utfører inspeksjon av nettet, samt spenningsmålinger.
18.10.2010 Klager melder på nytt om jordfeil
19.10.2010 Nettpartner sjekker nettstasjon for jordfeil.


Krav: Klager krever at innklagede utbedrer feilen.

Klager hevder at det må foreligge en jordfeil og viser til problemer med elektriske artikler i hjemmet. Disse problemene har vært til stede i ca 2½ år, og etter at det ble satt opp stolpe med nye kabler inn til huset har problemene økt i omfang. Dette gjelder særlig kabelboks og surround- anlegg når andre elektriske artikler blir slått av eller på.  Klager viser til at naboer også opplever samme problem. Klager avviser at det foreligger en feil i eget anlegg, og at problemene vedvarer til tross for at innklagede sier at det ikke foreligger jordfeil på kretsen. Klager uttrykker også bekymring for eventuelle skader på elektrisk anlegg eller brannfare.

Innklagede avviser at det foreligger jordfeil og viser til at det ble foretatt en sjekk av nettstasjon 19.10.2010 hvor ingen feil ble påvist. Innklagede viser også til at det ble foretatt spenningskontroll 01.09.2008 hos klager og inspeksjon av nettet frem til dennes adresse. Denne kontrollen fant at alle måleresultater er innenfor kravene om leveringskvalitet. Eventuelle feil må derfor ligge utenfor forhold innklagede kan ta ansvar for. Innklagede peker på at tidligere klager fra naboer har alle, med ett unntak, vært feil relatert til husinstallasjoner.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet vedrørende jordfeil. I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en feil i innklagedes nett. I denne saken legger nemnda til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil i innklagedes nett.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 4. april 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?