Søk på nettsiden

Sak: 11-09 Klage vedrørende avslag på erstatning etter varslet strømutkobling – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt uenighet om erstatning etter varslet strømutkobling. Klager krevde egenandel på 3000,- dekket etter at han oppdaget at fryser og matvarer var ødelagt etter strømutkobling. Innklagede hadde varslet via brev om planlagt utkobling av strøm. Nemnda la til grunn at varslingsplikten var oppfylt og at innklagede ikke var erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om erstatning etter varslet strømutkobling.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 8-3.

Historikk:
12.04.2010: Innklagede varsler via brev om planlagt utkobling av strøm.
26.04.2010: Fra kl 23:55 innklagede kobler ut strømmen i ca 10 minutter.
Mai 2010: Kunde kommer hjem etter lengre tids reise, oppdager at fryser og matvarer er ødelagt.
 

Krav: Klager krever egenandel på 3000,- dekket.

Klager kommer hjem i mai 2010 etter lengre tids reise og oppdager da at fryser og matvarer er ødelagt. Kontakter da innklagede per telefon hvorpå de blir bedt om å sende krav til innklagede. Klager oppfatter det som innklagede aksepterer ansvar, og blir derfor overrasket når kravet blir avvist. Klager opplever to ukers varsel om planlagt utkobling av strøm som utilstrekkelig da det ikke er uvanlig at man er bortreist i lengre perioder enn det. Klager hevder også at innklagede ikke kan bevise at de har overholdt sin varslingsplikt. Klager har fått utbetalt 4606 kr fra eget forsikringsselskap, og krever at innklagede dekker 3000 kr som utgjør klagers egenandel.

Innklagede erkjenner ikke ansvar i denne saken og viser til at strømutkoblingen var planlagt og varslet per brev to uker på forhånd. At varslet ikke nådde klager som da var bortreist, må klager selv bære risikoen for. Innklagede hevder å ha overholdt sin varslingsplikt ved at to ukers varsel må anses som rimelig tid, og peker på at selve strømutkoblingen fant sted på et tidspunkt (kl 23:58) som skulle være til minst mulig ulempe for sine kunder. Innklagede hevder at de på generelt grunnlag vil være avvisende til erstatningskrav fra nettkunder så lenge de kan dokumentere at skriftlig varsel har blitt sendt riktig adressat. Det er kunden selv som må håndtere egen post. Innklagede viser også til at de ikke har mottatt noen melding om skader fra andre berørte kunder. Innklagede beklager hvis det har skjedd en mistolkning av den første telefonsamtalen mellom klager og innklagede.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet om erstatning etter varslet strømutkobling.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 8-3 om utkobling etter nærmere varsel, skal varsling skje på en hensiktsmessig måte. Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at varslingsplikten er oppfylt og at innklagede ikke er erstatningsansvarlig i denne saken. Årsaken til at fryseren gikk i stykker, kan bero på forhold i klagers eget anlegg/installasjon.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 4. april 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?