Søk på nettsiden

Sak: 11-07 Klage vedrørende stenging av strøm – Tafjord Kraftnett AS

Saken gjaldt stenging av strøm på bakgrunn av gjeld på tidligere abonnement. Klager hevdet at innklagede ikke hadde rett til å stenge eller nekte strømabonnement på bakgrunn av eldre gjeld fra tidligere anlegg. Innklagede hevdet at det forelå et rettmessig stengegrunnlag og mente at det ble feil om kunder som flytter til ny bolig skal slippe å gjøre opp sluttregning fra tidligere bolig. Nemnda anbefalte enstemmig at klager ble gitt medhold i at det ikke forelå grunnlag for stenging.

Saken gjelder stenging av strøm på bakgrunn av gjeld på tidligere abonnement.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 7.

Historikk:
26.02.10 Klager flytter fra adresse 1 og mottar sluttavregning pålydende 5 959,70 kr.
Desember 2010 innklagede mottar melding om at klager har flyttet inn på adresse 2.
17.01.2011 Klager mottar stengevarsel fra innklagede


Krav: Stenging kan ikke foretas på grunnlag av mislighold på et annet abonnement.

Klager viser til Elklagenemndas vedtak 09-197 og hevder at innklagede ikke har rett til å stenge eller nekte strømabonnement på bakgrunn av eldre gjeld fra tidligere anlegg. Klagers påstand er at så lenge en ajourholder sitt nåværende abonnement er det ikke grunnlag for stenging og kravet må behandles som gjeld på lik linje med annen uprioritert gjeld.

Innklagede viser til Standard Nettleieavtale § 7-1 og kommentar av Inge A. Fredriksen og hevder at det foreligger et rettmessig stengegrunnlag.  Etter innklagedes oppfatning blir det feil om kunder som flytter til en ny bolig skal slippe å gjøre opp sluttregning fra tidligere oppholdssted. Innklagede hevder også at klager fikk frist til 14.01.2011 til å innfri gjelden, men når denne ikke ble overholdt ble det sendt stengevarsel.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder stenging av strøm på bakgrunn av gjeld på tidligere abonnement.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge kundens anlegg dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra kundens side, eksempelvis vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skyldig nettleie.

Slik nemnda ser det er det ikke anledning til å stenge et anlegg på grunnlag av gjeld på et annet anlegg selv om det er samme person som er kunde på begge anleggene. Nemnda legger til grunn at det i denne saken var åpnet nytt abonnement og at det i dette nye kontraktsforholdet ikke forelå stengegrunnlag.  Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at det ikke foreligger grunnlag for stenging.

Nemnda legger til at dersom det var påløpt utgifter i forbindelse med stenging, må klager få dette refundert.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold i at det ikke foreligger grunnlag for stenging.

Oslo, 2. mai 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?