Søk på nettsiden

Sak: 11-20 Klage vedrørende kraftavtale – NTE Marked AS

Saken gjaldt uenighet vedrørende fornyelse av fastprisavtale. Klager pekte på at innklagede skulle ha informert om ny pris senest to uker før avtalens utløp, men at han mottok varsel kun en uke før avtalens utløp. Han hevdet at avtalen da var fornyet for en 12-måneders periode uten endring av pris. Innklagede pekte på at det var satt ny svarfrist som var to uker etter sendt varsel. Nemnda fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

Saken gjelder uenighet vedrørende fornyelse av kraftavtale.

Regelverk: Spesielle avtalevilkår for NTEs kraftprodukter §§ 3 og 8.

Historikk:
Kunden har fastprisavtale som utløper 31.12.2010.
24.12.2010 - Klager mottar brev med varsel om ny pris og svarfrist 07.01.2011.
29.12.2010 - Innklagede sier opp fastprisavtalen og klager blir satt på variabel kraftpris.


Krav: Klager krever at fastprisavtale for 2010 forlenges for en ny 12-månedersperiode, uten prisendring.

Klager peker på at de hadde en fastprisavtale med innklagede som gjaldt til 31.12.2010. Prisen var 45,50 øre/kWh. Klager peker videre på at i følge avtalen skal kraftleverandøren, senest to uker før avtalens utløp, informere om pris for kommende avtaleperiode. Da klager mottok varsel kun 1 uke før avtalens utløp hevder de at avtalen allerede er fornyet for en 12-måneders periode, uten endring av pris. Klager hevder også at den nye fastprisen innebærer betydelig økning og at det derfor hadde vært rimelig med en lengre frist enn to uker. Klager hevder også at fordi varslingsfristen ikke ble overholdt har ikke innklagede anledning til å si opp avtalen.

Innklagede peker på at de i mange år har praktisert en ”negativ aksept” på sine ett års fastprisavtaler. Dette innebærer at kunden kan gå fra avtalen ved periodens utløp ved å melde inn til kraftleverandøren. Innklagde medgir at varselet ble sendt noe sent, men viser til at det var satt ny svarfrist som var to uker etter sendt varsel.  I tillegg peker innklagede på at de har praktisert en romslig fortolkning av denne fristen.  For å unngå ytterligere kontrovers valgte innklagede å si opp fastprisavtalen med klager 29.12.2010. 

              
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet vedrørende fornyelse av fastprisavtale.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at innklagede ikke varslet prisendring innen opprinnelig frist, men at prisendring ble varslet med ny svarfrist. Nemnda legger videre til grunn at klager ikke sa opp avtalen. På dette grunnlag videreføres avtalen. Nemnda mener at selv om innklagede varslet for sent, gir det ikke klager rett til å forholde seg til gammel pris. Klager ble gjort kjent med ny pris og ny svarfrist og han må finne seg i prisjustering av en fastprisavtale. Gammel pris gjelder fram til oppsigelse av den gamle avtalen innen den nye svarfristens dato.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 2. mai 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?