Søk på nettsiden

Sak: 11-49 Klage vedrørende stenging av strøm – Sykkylven Energi AS

Saken gjaldt uenighet vedrørende stenging av strøm. Klager mente det ikke forelå grunnlag for å stenge. Klager ønsket nedbetalingsavtale. Innklagede mente at både de og inkassoselskapet hadde opptrådt riktig i denne saken. Nemnda la til grunn at klager hadde betalt omtvistet beløp og at innklagede hadde fulgt gjeldende stengeprosedyrer. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet vedrørende stenging av strøm.

Regelverk: Standard Nettleieavtale § 7.

Historikk:
16.09.2003 klager blir registrert som nettkunde hos innklagede.
06.10.2010 Innklagede sender faktura pålydende 13 985,99 kr (avtalegiro) til kunde.
05.11.2010 Kredinor sender på vegne av innklagede varsel om inkasso.
23.11.2010 Kredinor sender stengingsvarsel.
04.01.2011 Kredinor utsteder stengeordre. Forsøker å få kontakt med kunden.
18.01.2011 Innklagede sender stengelag til klagers adresse og finner ingen hjemme
26.01.2011 Klager betaler beløp oppgitt på stengeordre.
 

Krav: Kunden mener stenging er ikke er foretatt på riktig måte.

Klager hevder at hun 1.november 2010 var i telefonisk kontakt med innklagede hvor hun blant annet ba om en oppdeling av faktura. Hun ventet da på brev fra innklagede, noe hun aldri mottok. Klager oppdaget at avtalegiro var blitt avvist grunnet manglende dekning på konto. Klager hevder at hun ikke har mottatt purrebrev/inkassovarsel og at innklagede ikke har kontaktet henne på riktig telefonnr – dette til tross for at hun tidligere hadde informert de om endring i telefonnr. Klager reagerer på det hun opplever som kort varsel om stenging.

Innklagede viser til at regningen ble stor fordi klager hadde unnlatt å levere måleravlesninger over lang tid. Innklagede mener at både de og inkassoselskapet har opptrådt riktig i denne saken. De peker på at det ble sendt inkassovarsel 05.11.2010, varsel om stenging 23.11.2010, stengeordre 04.01.2011 samt flere forsøk på å nå kunden per telefon.

              
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder uenighet vedrørende stenging av strøm.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 7-1 kan nettselskapet stenge nettkundens anlegg dersom det foreligger vesentlig mislighold av forpliktelsen til å betale skylding nettleie. Dersom nettselskapet også leverer kraft i henhold til reglene om leveringsplikt, vil vesentlig mislighold som gjelder kraftleveransen også kunne utløse stenging.

Før stenging kan skje skal nettselskapet ha fulgt gjeldende prosedyrer for stenging.

I denne saken legger nemnda til grunn at innklagede har fulgt gjeldende stengeprosedyrer. Klager har også betalt omtvistet beløp. Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 2. mai 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?