Søk på nettsiden

Sak 10-07 Klage vedrørende anleggsbidrag – Repvåg Kraftlag SA

Saken gjaldt anleggsbidragets bunnfradrag ved fremføring av strøm til fritidsboliger. Klager hevdet at forslaget om økning av bunnfradraget måtte være kjent for styret da de fikk strømtilkobling i november 2008 og at endringen av regelverket burde få tilbakevirkende kraft slik at hytteeierne får kr 20.000,- i bunnfradrag i stedet for kr 3.000,-. Innklagede viste til at i reglene før 06.05.09 gjaldt et bunnfradrag kr 3.000,- per hytte og etter 06.05.09 et bunnfradrag kr 20.000,- per hytte. Nemnda la til grunn at senere endret regelverk ikke fikk tilbakevirkende kraft. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder anleggsbidragets bunnfradrag ved fremføring av strøm til fritidsboliger.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 5. Forskrift 302 § 17-5.

Saken gjelder anleggsbidragets bunnfradrag ved fremføring av strøm til fritidsboliger.

Regelverk: Standard Tilknytningsvilkår § 5. Forskrift 302 § 17-5.

Historikk:

Tilbud og kostnadsoverslag av 12.07.06
Aksept og bestilling av 25.04.08
Nye regler vedr. bunnfradrag gjeldende fra 06.05.09


Krav: Klager krever at hver enkelt hytteeiers bunnfradrag settes til kr 20.000,-.

Partenes anførsler:

Klager mener innklagede ikke har fulgt forskrift og at endringen av regelverket bør få tilbakevirkende kraft i denne saken slik at hytteeierne får kr 20.000,- i bunnfradrag i stedet for kr 3.000,-. Klager hevder at forslaget om økning av bunnfradraget måtte være kjent for styret da de fikk strømtilkobling i november 2008.

Innklagede viser til at i reglene før 06.05.09gjaldt et bunnfradrag kr 3.000,- per hytte og etter 06.05.09 et bunnfradrag kr 20.000,- per hytte.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder anleggsbidragets bunnfradrag ved fremføring av strøm til fritidsboliger.

Nemnda legger til grunn at klager aksepterte tilbud om fremføring av strøm til fritidsbolig etter dagjeldende regelverk. I henhold til reglelverket var bunnfradraget på 3 000 kroner. Nemnda kan ikke se at det er grunner som tilsier at en senere økning av bunnfradraget skal gis tilbakevirkende kraft.

Ut i fra dette finner nemnda ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 30. mai 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?