Søk på nettsiden

Sak 11-63 Klage vedrørende strømregning– Telinet Energi AS

Saken gjaldt fakturering og mulige avtalebrudd. Klager krevde maksimumsprisen på 59 øre/kWh lagt til grunn og at pris og forbruk skulle gå tydelig fram på fakturaen. Klager viste til at innklagde ensidig hadde sagt opp avtalen. Innklagede hevdet at prisgarantien blir lagt til grunn etter at de har hatt leveransen i ett år. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om fakturering og mulige avtalebrudd

Regelverk: Vilkår for levering av strøm fra Telinet Energi AS

Historikk:
Sensommer 2010 klager inngår avtale om kraftleveranse med innklagede.
19.11.10 Klager mottar faktura pålydende 7988,98 kr.
01.12.10 Klager mottar ny faktura pålydende 3500 kr.
03.03.11 Innklagde sier opp avtalen med klager.


Krav: Klager krever maksimumsprisen på 59 øre kWh legges til grunn og at pris og forbruk går tydelig fram på faktura.

Klager hevder at han ble lovet at strømprisen ikke skulle overstige 59 øre kWh det første året og at eneste tillegg var en årlig nettleie fra netteier, som i følge innklagedes selger, ikke hadde kWh påslag. 19. november 2010 mottok klager en regning pålydende 7988,98. Klager reagerte på den høye a-kontoberegningen og ba om å få grunnlaget for beregningen. Klager mottok senere en redusert faktura pålydende 3500 kr, men klager peker på at han fortsatt ikke har mottatt et tydelig fakturagrunnlag og at han derfor bestrider regningen. Klager hevder også at innklagede har sendt kravet til inkasso til tross for at det er omtvistet, og peker på at innklagde ensidig har sagt opp avtalen.

Innklagede peker på at a-konto beregningene blir regnet ut fra forventet årsbruk og at forventet priser i perioden, årstid og forbruk blir lagt til grunn. Innklagede hevder at prisgarantien blir lagt til grunn etter at de har hatt leveransen i ett år.


Nemnda ser slik på saken:

Telinet har akseptert nemndsavtalen mellom EBL (Energi Norge) og Forbrukerrådet om elklagenemnd. I erklæring om deltagelse i nemnda forplikter Telinet seg til å lojalt følge opp avtalen.

Telinet har i sine kontraktsvilkår med kundene vist til Standard Kraftleveringsavtale når det gjelder forhold som ikke er regulert i Telinets egne særvilkår. I Standard Kraftleveringsavtale § 1-2, 2. ledd, heter det:

”Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard kraftleveringsavtale, legges de særskilt avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden”.

I de avtaler nemnda har hatt adgang til, har Telinet ikke redegjort for fravikende bestemmelser og hva dette innebærer for kunden.

Saken gjelder fakturering og mulige avtalebrudd.

Nemnda bemerker at innklagedes uttalelse ikke bidrar til sakens opplysning. Nemnda legger derfor klagers opplysninger til grunn.

Nemnda legger til grunn at innklagede med god grunn har sagt opp avtalen med kunden. Avtalen har et pristak der gjennomsnittsprisen ikke skal overstige 59 øre/kWh totalt over året. Dette pristaket bør være utgangspunkt for klagers betaling i den periode han var kunde. Nemnda anbefaler derfor at prisen klager skal betale ikke skal overstige 59 øre/kWh, eventuelt lavere pris hvis spotpris var lavere i den perioden han var kunde.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at prisen klager skal betale ikke skal overstige 59 øre/kWh, eventuelt lavere pris hvis spotpris var lavere i den perioden han var kunde.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?