Søk på nettsiden

Sak 11-183 Klage vedrørende avtaleforhold – Telinet Energi AS

Saken gjaldt uenighet om avtaleforhold. Klager hevdet han inngikk en fastprisavtale med innklagede, ikke en avtale med flytende pris. Innklagede hevdet at klager hele tiden hadde vært registrert med en Topp-10 Garanti avtale og at de ikke hadde hatt fastprisavtaler siden 2003. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet vedrørende avtaleforhold.

Regelverk Standard Kraftleveringsavtale §1 og 3, Vilkår for levering av strøm fra Telinet Energi AS

Historikk:
12.03.2010 Klager inngår avtale med innklagede


Krav: Klager krever at fastpris på ca 48 øre/kwh legges til grunn.

Klager hevder at han inngikk en fastprisavtale med innklagede, ikke en avtale med flytende pris. Klager peker på at han sommeren 2010 betalte en kraftpris på 48,21 øre kwh, og at dette ikke kan være markedspris i sommerperioden.

Innklagede hevder at klager hele tiden har vært registrert hos de med en Topp-10 Garanti avtale. De peker videre på at de ikke har hatt fastprisavtaler siden 2003, og tilbyr klager å gå ut av avtalen uten å bli belastet brytningsgebyr på 900 kr.


Nemnda ser slik på saken:

Telinet har akseptert nemndsavtalen mellom EBL (Energi Norge) og Forbrukerrådet om elklagenemnd. I erklæring om deltagelse i nemnda forplikter Telinet seg til å lojalt følge opp avtalen.

Telinet har i sine kontraktsvilkår med kundene vist til Standard Kraftleveringsavtale når det gjelder forhold som ikke er regulert i Telinets egne særvilkår. I Standard Kraftleveringsavtale§ 1-2, 2. ledd, heter det:

”Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard kraftleveringsavtale, legges de særskilt avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden”.

I de avtaler nemnda har hatt adgang til, har Telinet ikke redegjort for fravikende bestemmelser og hva dette innebærer for kunden.

Saken gjelder uenighet om avtaleforhold.

Slik denne saken er opplyst og dokumentert, legger nemnda til grunn at klager har inngått kraftleveringsavtale med innklagede. Selv om det ikke foreligger noe eksemplar av inngått avtale, legger nemnda vekt på at klager har betalt til innklagede og således ved konkludent adferd erkjent at de hadde en avtale. Nemnda legger videre til grunn at avtalen mest sannsynlig var en avtale Topp 10 med maksimumspris og ikke en fastprisavtale. Inngått avtale har et pristak der gjennomsnittsprisen ikke skal overstige 59 øre/kWh totalt over året. Nemnda anbefaler at prisen klager skal betale ikke skal overstige 59 øre/kWh med de priser og vilkår som gjaldt ved avtaleinngåelse.

Ut fra dette kan ikke nemnda anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?