Søk på nettsiden

Sak 11-194 Klage vedrørende inngåelse av avtale – Telinet Energi AS

Saken gjaldt inngåelse av avtale. Klager ønsket ikke å betale kravet på kr 2.969,48. Klager hevdet å ha sagt ja til å motta uforpliktende tilbud i posten fra innklagedes selger. Innklagede pekte på at de i perioden 21.01.11-14.03.11 hadde hatt leveranse på klagers anlegg. Nemnda la til grunn at det ikke var opprettet bindende avtale om strømleveranse mellom partene og klager var da ikke forpliktet til å betale for strømleveransen. Klager ble gitt enstemmig medhold.

Saken gjelder uenighet om inngåelse av avtale.

Regelverk: Standard Kraftleveringsavtale §1

Historikk:
07.10.11 Klager blir oppsøkt av innklagedes selger på gaten.
31.01.11 Klager mottar faktura fra innklagede pålydende 2969,48 kr.
03.02.11 Klager inngår avtale med ny kraftleverandør.


Krav: Klager ønsker ikke å betale det mottatte kravet pålydende 2969, 48 kr.

Klager hevder å ha sagt ja til å motta uforpliktende tilbud i posten fra innklagedes selger. Hun hevder videre at hun ikke oppga sin fødelsdato. Klager mottok to henvendelser med antatt leveransetilbud fra innklagede, men siden det ikke var aktuelt å bytte leverandør ble disse kastet.  Klager ble derfor overrasket når hun mottok faktura fra innklagede i januar 2011. Klager peker på at hun aldri har oppgitt verken målernr, målerid, fødselsdato eller målerstand til innklagede.

Innklagede peker på at de i perioden 21.01.11 - 14.03.11 har hatt leveranse på klagers anlegg. Dette er datoer innklagede har mottatt fra klagers netteier.


Nemnda ser slik på saken:

Telinet har akseptert nemndsavtalen mellom EBL (Energi Norge) og Forbrukerrådet om elklagenemnd. I erklæring om deltagelse i nemnda forplikter Telinet seg til å lojalt følge opp avtalen.

Telinet har i sine kontraktsvilkår med kundene vist til Standard Kraftleveringsavtale når det gjelder forhold som ikke er regulert i Telinets egne særvilkår. I Standard Kraftleveringsavtale § 1-2, 2. ledd, heter det:

”Dersom særskilt avtalte vilkår mellom partene fraviker fra noen av bestemmelsene i standard kraftleveringsavtale, legges de særskilt avtalte vilkår til grunn for forståelsen av avtalen. Kraftleverandøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på eventuelle bestemmelser i standardavtalen som fravikes, og hva det innebærer for kunden”.

I de avtaler nemnda har hatt adgang til, har Telinet ikke redegjort for fravikende bestemmelser og hva dette innebærer for kunden.

Saken gjelder inngåelse av avtale.

Nemnda bemerker at innklagedes uttalelse ikke bidrar til sakens opplysning. Nemnda legger derfor klagers påstand om at det ikke er inngått bindende avtale til grunn. Når det ikke foreligger slik bindende avtale, er klager heller ikke forpliktet til å betale for strømleveransen.

Nemnda anbefaler at krav pålydende kr 2.969,48 frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at krav pålydende kr 2.969,48 frafalles.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?