Søk på nettsiden

Sak: 11-08 Klage vedrørende erstatning for utgifter til undersøkelse av komfyr – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning for sjekk av komfyr. Klager hevdet det mest sannsynlig var en jordfeil i innklagedes nett som var årsak til hans økonomiske tap. Innklagede hevdet at årsaken til at komfyren sluttet å virke mest sannsynlig var at kursen til komfyren var overbelastet. Nemnda la til grunn at jordfeil i nettselskapets nett ikke kunne skade nettkundens anlegg med mindre det også her var jordfeil. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder spørsmål om erstatning for sjekk av komfyr.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13.

Historikk:

17.09.10 Sikringen til kurs til leilighetens komfyr slo ut. Klager kontaktet innklagede
22.09.10 Komfyren ble sjekket på verksted uten å finne feil.
27.09.10 Klager kontaktet innklagede igjen. Driftsmontør sjekket nett og anlegg


Krav: Klager krevet erstattet utgifter og økonomisk tap med kr 1.396,80.

Partenes anførsler:

Klager opplevde at sikringen til en kurs som forsyner leilighetens komfyr slo ut samt at en lampe lyste rødt i felles sikringsskap i sameiet. Han tok per telefon først kontakt med sin elektriker og deretter med innklagede.

Klager hevder innklagede ikke ville sjekke eget nett før etter gjentatte henvendelser.

Komfyren ble sendt til verksted for sjekk, men ingen feil ble funnet.

Klagers elektriker konkluderte med at det mest sannsynlig var en jordfeil i innklagedes nett da komfyr fortsatt ikke virket og det ikke var feil i hans eget anlegg.

Klager hevder årsaken til hans skade og tap er den utvendige jordfeilen som ble indikert ved lampen som lyste rødt i felles sikringsskap i sameiet.

Innklagede hevder at årsaken til at komfyren sluttet å virke mest sannsynlig var at kursen til komfyren var overbelastet eller at det er et gammelt/feil jordfeilvern på kursen på komfyren som ikke tåler utvendig jordfeil. Innklagede peker på at dette er klagers eget ansvar.

Innklagede fant en utvendig jordfeil i en kabel, men denne forsyner ikke klagers bolig. Slike utvendige jordfeil skal ikke påvirke kundens anlegg eller elektriske artikler med rett vern.

Innklagede hevder det ikke var den utvendige jordfeilen som var årsak til feilen.

Innklagede viser til at klager ble oppfordret til å gjøre flere kontrolltiltak før han leverte komfyren på verksted. Innklagede avviser erstatningsansvar.

 
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder erstatning for sjekk av komfyr.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-5 svarer nettkunden og nettselskapet hver for feil/mangler i eget anlegg.

Nemnda finner det i utgangspunktet uklart hva som gjorde at komfyren ikke virket. Nemnda legger til grunn at jordfeil i nettselskapets nett ikke kan skade nettkundens anlegg med mindre det også her er en jordfeil. Selv om det var jordfeil i innklagedes nett, legger nemnda til grunn at årsaken til at komfyren sluttet å virke mest sannsynlig var at kursen til komfyren var overbelastet eller at det var et gammelt/feil jordfeilvern på kursen til komfyren som ikke tåler “utvendige jordfeil”. Ut i fra at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade, blir innklagede ikke erstatningsansvarlig.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?