Søk på nettsiden

Sak: 11-115 Klage vedrørende endring av strømavtale – Ustekveikja Energi AS

Saken gjaldt endring av strømavtale. Klager krevde at innklagede dekket merkostnadene hans etter at de flyttet ham over til en annen avtale. Klager hevdet å ha betalt første faktura ved forfall og deretter å ha opprettet e-faktura. Innklagede hevdet at avtalen fortutsatte at kunden opprettet e-faktura med avtalegiro. Nemnda la til grunn at klager ikke hadde oppfylt de betingelser som skulle til for å få den avtale han ønsket, og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet ved endring av strømavtale.

Regleverk: Standard kraftleveringsavtale §1 og egne særvilkår.

Historikk:

08.09.08 Klager inngår avtale med innklagede
28.11.08 Innklagede informerer klager om at e-faktura og avtalegiro må opprettes
1 2.12.08 Klager mottar første faktura


Krav: Klager krever at innklagede dekker merkostnader etter endring av avtale, kr 2591.

Klager peker på at da han mottok brev fra innklagede ang. opprettelse av e-faktura og avtalegiro hadde han ennå ikke mottatt første faktura. Denne mottok han først 12.12.08, med betalingsfrist 22.12.08. Klager hevder å ha betalt denne på forfall og opprettet e-faktura samtidig. Klager hevder også at han ikke ble informert om at denne endringen ble foretatt og at han hele tiden har mottatt informasjon og prisvarsel for avtalen han bestilte, ikke den avtalen innklagede hadde flyttet ham over på. Dette har gjort det svært vanskelig for klager å oppdage hva som har skjedd.

Innklagede hevder at avtalen klager inngikk fortutsatte at kunden oppretter e-faktura med avtalegiro. I brevet som ble sendt klager 28.09.08 ble det informert om at hvis dette ikke ble overholdt ville abonnementet gjøres om til standard variabel pris fra 22.12.08. At første faktura fikk utsatt betalingsfrist er derfor ikke relevant i saken. Innklagede peker også på at prisvarsling på variabel kraftpris er en gratis tjeneste alle deres kunder kan melde seg på for å få informasjon. Dette uavhengig av hvilken avtale man måtte ha. Innklagede hevder derfor å ha forholdt til avtalen og forpliktelser knyttet til denne.

 
Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder endring av strømavtale.

Det fremgår av produktbeskrivelsen at avtalen forutsetter at kunden oppretter e-faktura med avtalegiro. Det fremgår videre av beskrivelsen at e-faktura og avtalegiro opprettes ved mottakelse av velkomstbrev eller etter første mottatte faktura. Klager opprettet i dette tilfellet kun e-faktura, og har således ikke oppfylt forutsetningene for avtalen.

Forbrukernes representanter bemerker at det er uheldig for klager å få prisvarsling for et produkt som ble endret i ettertid.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 20. juni 2011

Einar Kaspersen, leder
Christine Otterstad, Forbrukerrådet
Marius R. Johnsen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?