Søk på nettsiden

Sak: 11-166 Klage vedrørende krav om erstatning som følge av spenningsfeil – Troms Kraft AS

Saken gjaldt krav om erstatning som følge av spenningsfeil i nettet. Klager viste til at boligen ble kontrollert av elektroinstallatør og at det ikke ble funnet jordfeil. Klager hadde problemer med elektrisk utstyr uten at jordfeilbryter slo ut. Innklagede viste til at det ble foretatt spenningsmåling i anlegget og at resultatet var innenfor kravene. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade og innklagede ble da ikke erstatningsansvarlig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning som følge av spenningsfeil i nettet.

Regelverk: Standard Nettleieavtale §§ 12 og 13


Krav: Klager ønsker skriftlig bekreftelse på at spenningsfeilen er utbedret og skadeserstatning på kr 6.350,- som er kostnaden ved kjøp av ny PC.

Partenes anførsler:

Klager viser til at boligen ble kontrollert av elektroinstallatør og at det ikke ble funnet jordfeil. Klager hadde problemer med at lyspærer hadde meget kort levetid, PC og strømforsyning til denne ble ødelagt. Forsterker til stereoanlegg var ustabil. Stekeovn slo seg av under steking. Platetopp, oppvaskmaskin og andre hvitevarer låste seg og klager måtte ta ut sikringen for å få slått av apparatene. Jordfeilbryter slo ikke ut.

Innklagede viser til at det i perioden 05.11.10 – 12.11.10 ble foretatt spenningsmåling i anlegget. Resultatet at målinger viste at spenningen var innenfor kravene.

Innklagede hevder årsaken til skaden var utenfor deres kontroll og avviser erstatningsansvar.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning som følge av spenningsfeil i nettet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er belyst kan ikke nemnda se at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Ut i fra dette kan innklagede ikke bli erstatningsansvarlig.

Nemnda finner etter dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

 
VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 29. august 2011

Einar Kaspersen, leder
Linn Hogner Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ola Bergheim, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge
 
Elklagenemndas vedtak er rådgivende.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?