Søk på nettsiden

Sak: 11-255 Klage vedrørende fastprisavtale – Rauma Energi Kraft AS

Saken gjaldt avregning av områdeforskjeller. Klager hadde fastprisavtale og avviste krav om å betale differansen mellom systempris og områdepris. Klager pekte på at han ikke ble informert om dette ved inngåelse av avtalen. Innklagede mente gjeldende kontrakt ga dem anledning til å avregne differansen og viste til at klager hadde fått informasjon om slik avregning gjennom sin bestilling via internett. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

Saken gjelder avregning av områdeforskjeller.

Regelverk: Innklagedes egne betingelser, punkt Områdepris.

Historikk:

25.11.10 Klager inngikk ett års fastprisavtale
09.03.11 Innklagede sendte brev om avregning av områdeforskjellerKrav: Klager avviser å betale krafttillegg.

Partenes anførsler:

Klager har fastprisavtale, men mottok likevel krav om å betale forskjellen mellom systempris og områdepris som i januar/februar 2011 utgjorde 1,85 øre per kWh.

Klager peker på at han ikke ble informert om dette ved inngåelse av avtalen. Klager reagerer på at innklagede vil innføre avregning av områdeforskjeller med tilbakevirkende kraft.

Innklagede viser til at områdeprissystemet har vært innført i avtalevilkårene fra 2009, men ikke praktisert før per 01.01.11. Innklagede mener gjeldende kontrakt gir dem anledning til å avregne differansen mellom områdepris og systempris. Innklagede viser til at klager har fått informasjon om slik avregning gjennom sin bestilling via internett.


Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder avregning av områdeforskjeller.

Nemnda er på bakgrunn av de foreliggende opplysninger av den oppfatning at innklagede ikke har rett til å avregne områdeforskjeller i avtaleperioden.

Det fremgår av kontraktsbetingelsene for den fastprisavtale klager inngikk, at avtalen er bindene for begge parter i avtaleperioden. Det fremgår ikke av kontraktsbetingelsene at innklagede kan endre avtalt pris i løpet av avtaleperioden. Klager hadde etter dette etter nemndas vurdering grunn til å gå ut fra at avtalt pris var fast, slik også navnet på avtaletypen indikerer. Avtalevilkårene er utarbeidet av innklagede. Innklagede må selv bære ansvaret for ikke å ha uttrykt seg klarere.

Nemnda anbefaler at krav om avregning av differansen mellom områdepris og systempris frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.


VEDTAK

Nemnda anbefaler at krav om avregning av differansen mellom områdepris og systempris frafalles.

Oslo, 26. september 2011

Leder: Einar Kaspersen
Linn Hogner, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge
Jon Aadland, Energi Norge


Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?