Søk på nettsiden

Sak: 11-297 B Gjenopptagelse Klage vedrørende strømavtale og sluttoppgjør for hytte - Hallingkraft AS

Saken gjaldt gjenopptagelse av sak behandlet i nemnda 24.10.11 der nemnda med dissens ga klager medhold. Nemnda avviste med dissens å gjenoppta saken.

Det ble fattet slikt vedtak i saken 24.10.11:

Nemnda anbefaler at klager faktureres 80 % fastpris og 20 % spotpris og at dersom det er krevet bruddgebyr må dette tilbakebetales. Dissens

Vedtak ble oversendt partene i brev datert 15.11.11.

Ved brev datert 29.11.11 har Hallingkraft AS bedt om gjenopptagelse av saken. Klager er orientert om dette i brev fra sekretariatet datert 08.12.11. Klagerhar i brev av 13.12.11 kommentert saken.

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder gjenopptagelse.

I henhold til nemndsavtalens punkt 5.9 kan en sak gjenopptas til ny behandling når det opplyses en ny kjensgjerning eller fremskaffes et nytt bevis som alene eller i forbindelse med det som tidligere er fremført, med overveiende sannsynlighet måtte ha medført en annen avgjørelse.

Nemnda er delt i synet på om saken kan gjenopptas.

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representanter, er av den oppfatning at det ikke foreligger noe nytt i saken og at det derfor ikke foreligger vilkår for å gjenoppta saken.

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den mening at Hallingkraft AS har påpekt bevis som må være tilstrekkelig til at vilkår for å gjenoppta saken er tilstede.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Nemnda avviser å gjenoppta saken.

Oslo, 19. desember 2011

Einar Kaspersen, leder
Linn Hogner, Forbrukerrådet
Stian Thommesen, Forbrukerrådet
Ivar Lingaas, Energi Norge 
Jon Aadland, Energi Norge

 

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

Tips andre

Tips en venn om artikkelen ved å fylle ut og sende dette skjemaet.

Tips en venn om denne artikkelen

Logg inn

Logg inn

Glemt passord?